Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Thiện, đại đức Thích Nguyên Thiện

Đại đức Thích Nguyên Thiện, Giảng sư Thích Nguyên Thiện, Thượng tọa Thích Nguyên Thiện, Thầy Thích Nguyên Thiện. Các bài giảng của Thích Nguyên Thiện, thuyết pháp Thích Nguyên Thiện, nghe pháp Thích Nguyên Thiện


Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Giảng: Thích Nguyên Thiện
6392
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người mẹ thiêng liêng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1685

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
3356

Vu Lan thắng hội

Pháp âm: 25-12-2012
2593

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7498

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
652

Sự thật không trốn tránh được 2

Pháp âm: 28-12-2012
1280

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
8714

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1900

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1117

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
9324

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua