Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Thiện, đại đức Thích Nguyên Thiện

Đại đức Thích Nguyên Thiện, Giảng sư Thích Nguyên Thiện, Thượng tọa Thích Nguyên Thiện, Thầy Thích Nguyên Thiện. Các bài giảng của Thích Nguyên Thiện, thuyết pháp Thích Nguyên Thiện, nghe pháp Thích Nguyên Thiện


Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Giảng: Thích Nguyên Thiện
6517
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
4766

Trong những giây phút cuối

Pháp âm: 11-05-2010
4656

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
3820

Nhìn tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2532

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
9106

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
6992

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
4455

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Pháp âm: 28-12-2012
3480

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
2158

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
1758

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua