Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Thiện, đại đức Thích Nguyên Thiện

Đại đức Thích Nguyên Thiện, Giảng sư Thích Nguyên Thiện, Thượng tọa Thích Nguyên Thiện, Thầy Thích Nguyên Thiện. Các bài giảng của Thích Nguyên Thiện, thuyết pháp Thích Nguyên Thiện, nghe pháp Thích Nguyên Thiện


Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Giảng: Thích Nguyên Thiện
6551
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5919

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Pháp âm: 26-12-2012
3668

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
4395

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1438

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
4383

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1426

Mẹ chồng nàng dâu

Pháp âm: 26-01-2011
10019

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
18497

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
2566

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
2190

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua