Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Thiện, đại đức Thích Nguyên Thiện

Đại đức Thích Nguyên Thiện, Giảng sư Thích Nguyên Thiện, Thượng tọa Thích Nguyên Thiện, Thầy Thích Nguyên Thiện. Các bài giảng của Thích Nguyên Thiện, thuyết pháp Thích Nguyên Thiện, nghe pháp Thích Nguyên Thiện


Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Giảng: Thích Nguyên Thiện
6538
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
7666

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
8177

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Pháp âm: 23-12-2010
5169

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
2311

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6346

Ý nghĩa Phật Đản 2

Pháp âm: 27-12-2012
2305

Những chuyện lạ trong đời tu

Pháp âm: 05-03-2012
9820

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
5311

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
87061

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
2194

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua