Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Thiện, đại đức Thích Nguyên Thiện

Đại đức Thích Nguyên Thiện, Giảng sư Thích Nguyên Thiện, Thượng tọa Thích Nguyên Thiện, Thầy Thích Nguyên Thiện. Các bài giảng của Thích Nguyên Thiện, thuyết pháp Thích Nguyên Thiện, nghe pháp Thích Nguyên Thiện


Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Giảng: Thích Nguyên Thiện
6343
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
23298

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6293

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4936

Tùy duyên niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
7775

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
1256

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2721

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
2108

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
9925

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
6517

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
3773

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua