Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Thiện, đại đức Thích Nguyên Thiện

Đại đức Thích Nguyên Thiện, Giảng sư Thích Nguyên Thiện, Thượng tọa Thích Nguyên Thiện, Thầy Thích Nguyên Thiện. Các bài giảng của Thích Nguyên Thiện, thuyết pháp Thích Nguyên Thiện, nghe pháp Thích Nguyên Thiện


Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Giảng: Thích Nguyên Thiện
6467
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên

Pháp âm: 08-05-2010
4492

Buông bỏ cố chấp

Pháp âm: 26-12-2012
7278

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
757

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
3099

Xây dựng tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1660

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3880

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
3071

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1322

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1337

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
6588

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua