Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Liêm, đại đức Thích Giác Liêm

Đại đức Thích Giác Liêm, Giảng sư Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Giác Liêm, Thầy Thích Giác Liêm. Các bài giảng của Thích Giác Liêm, thuyết pháp Thích Giác Liêm, nghe pháp Thích Giác Liêm


Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Giảng: Thích Giác Liêm
2738

Năm con số

Giảng: Thích Giác Liêm
5425
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
1053

Hiểu và thương

Pháp âm: 26-12-2012
2111

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3591

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2647

Vị thánh ni đầu tiên

Pháp âm: 31-01-2011
7974

Cần câu và con cá

Pháp âm: 26-12-2012
1651

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1222

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
2644

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
10667

Phật học phổ thông - Tập đế

Pháp âm: 27-12-2012
1329

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua