Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Liêm, đại đức Thích Giác Liêm

Đại đức Thích Giác Liêm, Giảng sư Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Giác Liêm, Thầy Thích Giác Liêm. Các bài giảng của Thích Giác Liêm, thuyết pháp Thích Giác Liêm, nghe pháp Thích Giác Liêm


Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Giảng: Thích Giác Liêm
3154

Năm con số

Giảng: Thích Giác Liêm
5943
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3763

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Pháp âm: 23-12-2010
5364

Kinh dược sư

Pháp âm: 26-12-2012
34934

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6803

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1189

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
6039

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4244

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1693

Vượt qua 20 điều khó làm

Pháp âm: 05-03-2012
7299

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
4504

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua