Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Liêm, đại đức Thích Giác Liêm

Đại đức Thích Giác Liêm, Giảng sư Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Giác Liêm, Thầy Thích Giác Liêm. Các bài giảng của Thích Giác Liêm, thuyết pháp Thích Giác Liêm, nghe pháp Thích Giác Liêm


Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Giảng: Thích Giác Liêm
3098

Năm con số

Giảng: Thích Giác Liêm
5868
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1165

Tình huynh đệ

Pháp âm: 27-12-2012
2500

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
3224

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
1490

Kinh đại phước đức

Pháp âm: 26-12-2012
3095

Thiện ác 1

Pháp âm: 06-03-2012
5383

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Pháp âm: 06-03-2012
4550

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
5636

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
25457

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
3224

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua