Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Liêm, đại đức Thích Giác Liêm

Đại đức Thích Giác Liêm, Giảng sư Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Giác Liêm, Thầy Thích Giác Liêm. Các bài giảng của Thích Giác Liêm, thuyết pháp Thích Giác Liêm, nghe pháp Thích Giác Liêm


Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Giảng: Thích Giác Liêm
2972

Năm con số

Giảng: Thích Giác Liêm
5691
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
2322

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6447

Niệm Phật - Những điều cần biết

Pháp âm: 12-05-2010
14200

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
5304

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
48114

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1850

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
5606

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Pháp âm: 25-12-2012
10088

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
2223

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
2688

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua