Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Liêm, đại đức Thích Giác Liêm

Đại đức Thích Giác Liêm, Giảng sư Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Giác Liêm, Thầy Thích Giác Liêm. Các bài giảng của Thích Giác Liêm, thuyết pháp Thích Giác Liêm, nghe pháp Thích Giác Liêm


Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Giảng: Thích Giác Liêm
3064

Năm con số

Giảng: Thích Giác Liêm
5820
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Học làm người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1697

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
1211

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Pháp âm: 28-12-2012
3447

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Pháp âm: 25-10-2010
4029

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4522

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
3748

Bến yêu thương

Pháp âm: 08-05-2010
16961

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
1448

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
2240

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1794

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua