Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Liêm, đại đức Thích Giác Liêm

Đại đức Thích Giác Liêm, Giảng sư Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Giác Liêm, Thầy Thích Giác Liêm. Các bài giảng của Thích Giác Liêm, thuyết pháp Thích Giác Liêm, nghe pháp Thích Giác Liêm


Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Giảng: Thích Giác Liêm
2668

Năm con số

Giảng: Thích Giác Liêm
5332
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
951

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
946

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
40485

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3416

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
7890

Kinh A Di Đà giảng giải

Pháp âm: 27-12-2012
4610

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
6471

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Pháp âm: 26-12-2012
3378

Nhân quả và nghiệp báo

Pháp âm: 27-12-2012
2326

Tịnh độ vấn đáp

Pháp âm: 28-12-2012
3827

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua