Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Liêm, đại đức Thích Giác Liêm

Đại đức Thích Giác Liêm, Giảng sư Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Giác Liêm, Thầy Thích Giác Liêm. Các bài giảng của Thích Giác Liêm, thuyết pháp Thích Giác Liêm, nghe pháp Thích Giác Liêm


Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Giảng: Thích Giác Liêm
3020

Năm con số

Giảng: Thích Giác Liêm
5762
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
9451

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
1692

Phật giáo và dân số

Pháp âm: 27-12-2012
2130

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
5686

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1838

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1160

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
3869

Ân nghĩa nghìn trùng

Pháp âm: 23-06-2012
5050

Tại sao tôi đi tu

Pháp âm: 26-12-2012
4670

Tình yêu mù quáng

Pháp âm: 25-12-2012
9857

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua