Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Liêm, đại đức Thích Giác Liêm

Đại đức Thích Giác Liêm, Giảng sư Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Giác Liêm, Thầy Thích Giác Liêm. Các bài giảng của Thích Giác Liêm, thuyết pháp Thích Giác Liêm, nghe pháp Thích Giác Liêm


Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Giảng: Thích Giác Liêm
2818

Năm con số

Giảng: Thích Giác Liêm
5507
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
6553

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1388

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
1616

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
1898

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
17534

Vào cửa Tịnh Tông 2

Pháp âm: 28-12-2012
2112

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
4099

Phước và đức

Pháp âm: 27-02-2012
5839

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
2075

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
5648

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua