Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Liêm, đại đức Thích Giác Liêm

Đại đức Thích Giác Liêm, Giảng sư Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Giác Liêm, Thầy Thích Giác Liêm. Các bài giảng của Thích Giác Liêm, thuyết pháp Thích Giác Liêm, nghe pháp Thích Giác Liêm


Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Giảng: Thích Giác Liêm
2930

Năm con số

Giảng: Thích Giác Liêm
5630
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
10145

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
7593

Kinh A Di Đà (việt văn)

Pháp âm: 27-12-2012
8030

Chuyển đổi vận mệnh

Pháp âm: 27-12-2012
2062

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10808

Hành trịnh thọ sanh

Pháp âm: 03-05-2012
8244

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
3053

Niệm Phật viên thông

Pháp âm: 23-12-2010
5330

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
1364

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3581

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua