Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Năng, đại đức Thích Thiện Năng

Đại đức Thích Thiện Năng, Giảng sư Thích Thiện Năng, Thượng tọa Thích Thiện Năng, Thầy Thích Thiện Năng. Các bài giảng của Thích Thiện Năng, thuyết pháp Thích Thiện Năng, nghe pháp Thích Thiện Năng


Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong đời sống

Giảng: Thích Thiện Năng
4626
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10337

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
7649

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3455

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
2808

Sen nở trời âu

Pháp âm: 26-12-2012
1744

Kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân

Pháp âm: 25-12-2012
1218

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6149

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Pháp âm: 26-12-2012
3491

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
4526

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Pháp âm: 28-12-2012
4188

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua