Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Năng, đại đức Thích Thiện Năng

Đại đức Thích Thiện Năng, Giảng sư Thích Thiện Năng, Thượng tọa Thích Thiện Năng, Thầy Thích Thiện Năng. Các bài giảng của Thích Thiện Năng, thuyết pháp Thích Thiện Năng, nghe pháp Thích Thiện Năng


Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong đời sống

Giảng: Thích Thiện Năng
5075
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

7 tài sản của bậc Thánh

Pháp âm: 28-12-2012
1931

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
11141

Chữ nhẫn trong đường tu

Pháp âm: 28-12-2012
1899

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
15246

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2909

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2510

Lòng ganh tị

Pháp âm: 12-05-2010
6441

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1747

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3599

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2678

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua