Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Năng, đại đức Thích Thiện Năng

Đại đức Thích Thiện Năng, Giảng sư Thích Thiện Năng, Thượng tọa Thích Thiện Năng, Thầy Thích Thiện Năng. Các bài giảng của Thích Thiện Năng, thuyết pháp Thích Thiện Năng, nghe pháp Thích Thiện Năng


Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong đời sống

Giảng: Thích Thiện Năng
5108
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
3761

Ao tù và biển cả

Pháp âm: 27-12-2012
3925

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
9844

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3740

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
2059

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
7073

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
9518

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2302

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
1798

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
5024

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua