Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Năng, đại đức Thích Thiện Năng

Đại đức Thích Thiện Năng, Giảng sư Thích Thiện Năng, Thượng tọa Thích Thiện Năng, Thầy Thích Thiện Năng. Các bài giảng của Thích Thiện Năng, thuyết pháp Thích Thiện Năng, nghe pháp Thích Thiện Năng


Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong đời sống

Giảng: Thích Thiện Năng
5177
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
10515

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
7549

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
3228

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
5461

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1931

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
2039

Tu nhân tích đức

Pháp âm: 27-12-2012
3179

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
1668

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5663

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
2310

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua