Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Năng, đại đức Thích Thiện Năng

Đại đức Thích Thiện Năng, Giảng sư Thích Thiện Năng, Thượng tọa Thích Thiện Năng, Thầy Thích Thiện Năng. Các bài giảng của Thích Thiện Năng, thuyết pháp Thích Thiện Năng, nghe pháp Thích Thiện Năng


Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong đời sống

Giảng: Thích Thiện Năng
4681
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nỗi lòng người cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
6699

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4756

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1353

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
1792

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
3495

Để trở thành phật tử 2

Pháp âm: 23-12-2010
2759

Mẹ chồng nàng dâu

Pháp âm: 26-01-2011
9245

Giáo dưỡng trẻ thơ

Pháp âm: 28-12-2012
2364

Bỏ giả tìm chơn

Pháp âm: 23-12-2010
5025

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1225

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua