Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Năng, đại đức Thích Thiện Năng

Đại đức Thích Thiện Năng, Giảng sư Thích Thiện Năng, Thượng tọa Thích Thiện Năng, Thầy Thích Thiện Năng. Các bài giảng của Thích Thiện Năng, thuyết pháp Thích Thiện Năng, nghe pháp Thích Thiện Năng


Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong đời sống

Giảng: Thích Thiện Năng
5028
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
7153

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
4218

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3816

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
5060

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
1697

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1733

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 4

Pháp âm: 26-12-2012
3357

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1191

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
1973

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
5271

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua