Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Năng, đại đức Thích Thiện Năng

Đại đức Thích Thiện Năng, Giảng sư Thích Thiện Năng, Thượng tọa Thích Thiện Năng, Thầy Thích Thiện Năng. Các bài giảng của Thích Thiện Năng, thuyết pháp Thích Thiện Năng, nghe pháp Thích Thiện Năng


Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong đời sống

Giảng: Thích Thiện Năng
5199
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
11868

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7795

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
3293

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
14361

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4805

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
49801

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
7784

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
7128

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
4221

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
4964

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua