Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Năng, đại đức Thích Thiện Năng

Đại đức Thích Thiện Năng, Giảng sư Thích Thiện Năng, Thượng tọa Thích Thiện Năng, Thầy Thích Thiện Năng. Các bài giảng của Thích Thiện Năng, thuyết pháp Thích Thiện Năng, nghe pháp Thích Thiện Năng


Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ trong đời sống

Giảng: Thích Thiện Năng
4756
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
2045

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
19878

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Pháp âm: 28-12-2012
3183

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
968

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2640

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3271

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Pháp âm: 25-10-2010
2859

Làm sao tránh hoạ chiến tranh 1

Pháp âm: 10-02-2011
3205

Sức mạnh của ý chí

Pháp âm: 27-12-2012
1981

Lợi ích nghe phật pháp

Pháp âm: 12-05-2010
6595

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua