Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4951

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
5905

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4172

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3118

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3601

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1600

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2402

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3144

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1706

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4617

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3456

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2775

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5201

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2334

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2066
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
2950

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7196

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1739

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
2873

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1031

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
3588

Phương pháp hộ niệm

Pháp âm: 26-12-2012
1809

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
4966

Nhìn tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2072

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
3759

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua