Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
2065

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
1980

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
1766

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1357

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
1414

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
546

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
786

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1303

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
486

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
948

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1277

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
988

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
2930

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
831

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
746
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
1784

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
6432

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
495

Lợi ích của niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
1965

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3027

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
11388

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
3300

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
3548

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
829

Kinh A Di Đà giảng giải

Pháp âm: 27-12-2012
1214

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua