Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3301

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3298

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2691

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2056

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2309

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
891

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1483

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2031

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
920

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1967

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2032

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1705

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3972

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1331

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1178
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
1310

Lẽ được mất

Pháp âm: 26-12-2012
1075

Những câu chuyện về nhân quả 10

Pháp âm: 10-02-2011
35286

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
780

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
2580

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
2688

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
1118

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
5658

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
5079

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
2314

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua