Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
2028

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
1953

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
1749

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1344

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
1399

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
540

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
781

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1290

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
480

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
929

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1263

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
977

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
2887

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
816

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
737
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp kỳ 20

Pháp âm: 07-03-2012
1580

Phóng sanh 2

Pháp âm: 31-01-2011
3031

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
328

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
1693

Thai thật thai giả

Pháp âm: 26-12-2012
1101

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
267

Thần tài gõ cửa

Pháp âm: 26-12-2012
686

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
2488

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
671

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
665

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua