Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3693

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3717

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3049

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2291

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2562

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1042

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1657

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2258

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1084

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
2304

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2360

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1918

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4249

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1547

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1349
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
9187

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
2760

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
1673

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
1277

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
2952

Kinh thùa tự pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1084

Quán Âm là ai ?

Pháp âm: 26-12-2012
90

Tùy duyên niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
5239

Mông sơn thí thực 4

Pháp âm: 26-12-2012
927

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
3321

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua