Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
5428

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
6521

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4743

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3465

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
4163

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1899

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2871

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3603

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
2029

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
5126

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3987

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
3296

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5628

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2691

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2455
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
5927

Vu Lan thắng hội

Pháp âm: 25-12-2012
2718

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
8264

Phật học phổ thông - Lục hòa

Pháp âm: 27-12-2012
1850

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2302

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Pháp âm: 28-12-2012
6842

Người mẹ thiêng liêng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1797

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
4300

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
1385

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Pháp âm: 25-12-2012
4161

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua