Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
5322

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
6394

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4605

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3388

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
4010

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1847

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2766

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3500

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1960

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4958

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3838

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
3182

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5528

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2614

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2385
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 3

Pháp âm: 26-12-2012
4019

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2491

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
5060

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1828

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
952

Thế nào là quy y tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
5549

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19902

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
2166

Kiếp Luân Hồi

Pháp âm: 28-12-2012
13401

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1148

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua