Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4728

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
5470

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3950

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2963

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3333

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1466

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2207

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2938

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1572

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4084

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3223

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2589

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5000

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2201

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1919
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3614

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
4482

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
3076

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
1114

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Pháp âm: 26-12-2012
2080

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
4823

Bốn pháp cát tường

Pháp âm: 27-12-2012
1382

Nghi quyết về cõi âm

Pháp âm: 26-12-2012
2912

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1275

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5240

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua