Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
5264

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
6321

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4537

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3350

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3933

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1816

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2708

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3441

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1918

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4892

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3763

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
3128

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5484

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2577

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2345
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ăn uống và sức khỏe

Pháp âm: 28-12-2012
3699

Thuật làm phước

Pháp âm: 26-12-2012
2023

Kệ niệm pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1720

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4711

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
9487

Xem bói đầu năm

Pháp âm: 05-03-2012
27685

Tu giùm

Pháp âm: 27-12-2012
3474

Sự thật không trốn tránh được 2

Pháp âm: 28-12-2012
1299

Thất thánh tài

Pháp âm: 14-03-2012
3304

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 1

Pháp âm: 20-01-2011
5583

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua