Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3087

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3063

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2541

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1930

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2170

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
819

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1283

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1929

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
858

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1738

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1884

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1584

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3829

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1222

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1082
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
8491

Phóng sanh 3

Pháp âm: 31-01-2011
3303

Kiếp phù du 2

Pháp âm: 30-11-2010
8374

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
1300

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
140

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
819

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
9399

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
1533

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Pháp âm: 23-12-2010
3885

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
2037

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua