Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3611

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3639

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2989

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2250

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2524

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1015

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1628

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2217

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1044

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
2209

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2295

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1873

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4192

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1505

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1317
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
4599

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
1360

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
16545

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 13

Pháp âm: 27-12-2012
1155

Tết nguyên đán

Pháp âm: 23-12-2010
2732

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
2496

Mẹ chồng nàng dâu

Pháp âm: 26-01-2011
8051

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
5841

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
1512

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4300

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua