Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3425

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3443

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2803

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2140

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2407

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
944

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1540

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2116

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
965

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
2065

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2143

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1771

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4058

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1411

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1227
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự mầu nhiệm của công đức niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
8820

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 1

Pháp âm: 26-12-2012
2494

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1207

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
4695

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
1203

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2582

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Pháp âm: 25-10-2010
7850

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
7256

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Pháp âm: 25-12-2012
4852

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
6508

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua