Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
5377

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
6460

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4670

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3424

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
4082

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1869

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2816

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3552

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1990

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
5056

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3911

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
3244

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5571

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2652

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2418
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4653

Về đâu khi bão giông

Pháp âm: 31-01-2011
10553

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1242

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
4728

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
4538

Khung trời tím

Pháp âm: 08-05-2010
6340

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Pháp âm: 23-12-2010
3265

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
27691

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
8507

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4951

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua