Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3913

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3953

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3237

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2440

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2715

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1137

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1766

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2401

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1177

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
2566

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2559

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2063

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4419

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1681

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1448
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Pháp âm: 25-12-2012
2648

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
6406

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
2629

Mệt

Pháp âm: 26-12-2012
6667

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
929

Ánh sáng phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1366

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
3574

Phước, Giới, Định, Tuệ

Pháp âm: 28-12-2012
1282

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3480

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3078

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua