Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4075

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
4111

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3364

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2547

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2826

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1204

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1840

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2485

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1246

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
2751

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2688

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2165

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4546

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1772

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1532
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2417

Những câu chuyện về nhân quả 6

Pháp âm: 10-02-2011
3774

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
4109

Nhân quả công bằng

Pháp âm: 05-03-2012
6208

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
1791

Thần thông trong đạo phật 2

Pháp âm: 06-03-2012
3315

Bỏ giả tìm chơn

Pháp âm: 23-12-2010
4510

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
7119

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
2905

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1266

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua