Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4434

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
4585

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3744

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2803

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3090

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1368

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2058

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2737

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1436

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
3258

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2996

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2422

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4809

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2029

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1749
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chữ tâm trong phật đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2854

Đời là một giấc mộng

Pháp âm: 06-03-2012
8907

Học làm người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1244

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3316

Đối diện với bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1558

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1596

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
1047

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3680

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 23-12-2010
6249

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
942

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua