Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4537

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
4811

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3812

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2856

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3158

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1404

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2097

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2810

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1480

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
3470

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3065

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2482

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4858

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2088

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1796
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Pháp âm: 05-03-2012
4601

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1785

Huynh đệ tình thâm

Pháp âm: 26-12-2012
5324

Bản lĩnh của người tu

Pháp âm: 12-05-2010
4028

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Pháp âm: 23-12-2010
10540

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2810

Vượt qua mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1399

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 26-12-2012
1617

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1638

Đời là một giấc mộng

Pháp âm: 06-03-2012
8997

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua