Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4492

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
4674

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3774

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2827

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3121

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1386

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2078

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2765

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1457

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
3341

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3024

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2448

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4835

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2055

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1771
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2466

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
1744

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
1795

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
827

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
605

Sư đạo hiếu đạo 1

Pháp âm: 23-12-2010
3477

Chuyện ngày mai

Pháp âm: 26-12-2012
6408

Lý Tưởng Sinh Viên

Pháp âm: 02-11-2014
1280

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2245

Giải phóng vô minh

Pháp âm: 25-12-2012
4986

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua