Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
2987

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
2990

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2484

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1892

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2118

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
794

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1249

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1885

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
840

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1654

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1832

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1516

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3771

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1187

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1042
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
816

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
4034

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2885

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
1249

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
1446

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
2757

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
2465

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
862

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
834

Học từ thất bại

Pháp âm: 26-12-2012
831

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua