Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
2961

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
2975

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2454

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1886

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2103

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
790

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1240

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1874

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
834

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1646

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1819

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1507

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3762

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1177

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1039
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
3364

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
5616

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
4999

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3179

Giáo dưỡng trẻ thơ

Pháp âm: 28-12-2012
1350

Vươn lên từ vực thẳm 1

Pháp âm: 28-12-2012
710

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
5815

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
3210

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3081

Pháp hạnh phúc

Pháp âm: 28-12-2012
669

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua