Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
5145

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
6144

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4372

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3246

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3793

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1717

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2580

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3306

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1813

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4758

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3608

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2982

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5346

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2463

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2226
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
25093

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Pháp âm: 28-12-2012
1735

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
2696

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
1753

Sen nở trời âu

Pháp âm: 26-12-2012
1930

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
9435

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4033

Phật giáo và dân số

Pháp âm: 27-12-2012
1994

Tu làm trọn bổn phận

Pháp âm: 27-12-2012
1976

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
34051

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua