Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3798

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3813

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3140

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2356

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2637

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1086

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1702

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2326

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1116

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
2414

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2446

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1989

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4326

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1614

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1393
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Pháp âm: 05-03-2012
8772

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
1661

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3454

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
725

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3195

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
3723

Phát tâm vì mọi người 3

Pháp âm: 28-12-2012
883

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
1053

Cõi tâm

Pháp âm: 08-05-2010
9607

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1103

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua