Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
2897

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
2916

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2391

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1852

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2036

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
767

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1213

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1825

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
812

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1572

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1762

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1456

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3723

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1136

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1011
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
1932

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
1889

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
2110

Chữ tâm trong phật đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1786

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
2308

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
10674

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
2428

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
7174

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1169

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
4367

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua