Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4816

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
5665

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4026

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3019

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3446

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1512

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2293

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3020

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1609

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4337

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3318

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2647

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5072

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2254

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1968
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ta từng quên mẹ 2

Pháp âm: 27-02-2012
3617

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1084

Yên tâm niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2254

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
2731

Suối nguồn sữa pháp

Pháp âm: 28-12-2012
1577

Thờ phật 1

Pháp âm: 30-11-2010
14862

Tình yêu và lý tưởng 2

Pháp âm: 06-03-2012
1867

Thật giả cuộc đời 1

Pháp âm: 03-05-2012
13430

Nỗi lòng người cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
6631

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4448

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua