Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4767

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
5565

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3980

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2991

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3393

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1489

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2247

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2981

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1590

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4219

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3263

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2617

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5035

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2229

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1946
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1850

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
5390

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
48745

Niết bàn

Pháp âm: 26-12-2012
2309

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Pháp âm: 27-12-2012
882

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2344

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
26792

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1488

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
2048

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
1958

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua