Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
5535

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
6649

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4897

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3544

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
4338

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1957

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2978

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3702

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
2100

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
5227

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
4123

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
3392

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5736

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2765

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2539
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1341

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
10039

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
4859

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
20269

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
6022

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
2455

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
10762

Bốn lời dạy của đức Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3544

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
51247

Tùy duyên niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
8344

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua