Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
5043

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
6017

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4268

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3182

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3699

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1661

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2464

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3226

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1764

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4685

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3548

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2873

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5264

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2397

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2138
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
6959

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
1859

Sức mạnh của ý chí

Pháp âm: 27-12-2012
2012

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
5066

Lợi ích nghe phật pháp

Pháp âm: 12-05-2010
6625

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
49911

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1747

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Pháp âm: 27-12-2012
1712

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Pháp âm: 25-12-2012
9803

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
7969

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua