Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
2483

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
2483

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2083

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1575

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
1724

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
677

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
970

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1558

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
619

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1254

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1556

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1192

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3299

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
992

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
892
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh 2

Pháp âm: 31-01-2011
3264

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
2265

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
748

Cõi tâm

Pháp âm: 08-05-2010
7083

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
2321

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3172

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
10721

Biết thương mình

Pháp âm: 27-12-2012
716

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
3011

Nhớ mãi lời thầy

Pháp âm: 08-09-2011
1947

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua