Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4284

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
4329

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3583

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2686

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2963

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1298

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1955

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2631

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1345

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
3020

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2852

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2300

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4687

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1907

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1644
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
7993

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
6933

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1048

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 23-12-2010
3985

Tịnh độ trong mùa báo hiếu

Pháp âm: 14-03-2012
2641

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
1945

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3600

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
801

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
9798

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
2486

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua