Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3525

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3551

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2922

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2205

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2468

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
992

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1588

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2177

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1017

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
2141

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2229

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1831

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4139

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1455

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1276
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
5695

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Pháp âm: 20-06-2010
4522

Mẹ chồng nàng dâu

Pháp âm: 26-01-2011
7995

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
2137

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
3993

Thôi đừng giận nữa

Pháp âm: 12-05-2010
18096

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
4352

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
2508

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua