Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4381

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
4502

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3693

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2762

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3045

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1344

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2021

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2696

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1402

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
3196

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2946

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2383

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4768

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1987

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1713
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
13338

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1546

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
18541

Những nghịch lý nên tránh

Pháp âm: 26-12-2012
1586

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4535

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
21291

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
911

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
2369

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1625

Xem bói đầu năm

Pháp âm: 05-03-2012
26513

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua