Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4893

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
5810

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4099

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3073

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3534

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1562

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2357

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3084

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1656

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4507

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3393

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2710

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5139

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2298

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2021
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Pháp âm: 26-12-2012
1746

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Pháp âm: 27-12-2012
941

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
4543

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3820

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
10454

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1494

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
1924

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
1169

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2303

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
6707

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua