Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4617

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
5161

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3876

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2900

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3232

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1430

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2144

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2866

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1526

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
3707

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3130

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2526

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4915

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2135

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1857
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
4059

Kinh 8 điều và từ tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2660

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
2101

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
6742

Lời trăn trối của mẹ

Pháp âm: 03-05-2012
16286

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
5637

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1245

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1388

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
29115

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
1042

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua