Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
5482

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
6592

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4829

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3510

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
4265

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1927

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2929

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3655

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
2067

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
5181

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
4070

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
3349

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5690

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2728

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2500
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
4617

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
8590

Ân nghĩa nghìn trùng

Pháp âm: 23-06-2012
5144

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
2087

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Pháp âm: 25-10-2010
3499

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
3224

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
5194

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
10970

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
26523

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
4312

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua