Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3342

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3330

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2726

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2077

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2342

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
904

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1495

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2052

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
934

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1997

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2052

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1723

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3997

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1364

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1193
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
673

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
2681

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
2719

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
5538

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1471

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1227

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
8302

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
706

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
1568

10 điều cha mẹ khuyên con

Pháp âm: 26-12-2012
2060

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua