Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3212

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
3194

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2628

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2012

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2262

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
862

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1420

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1991

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
887

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1881

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1961

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1646

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3909

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1284

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1133
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thật giả cuộc đời 2

Pháp âm: 03-05-2012
8670

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Pháp âm: 27-12-2012
743

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
1194

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
1286

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
510

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
40208

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
2442

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
635

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
5699

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
19327

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua