Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4870

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
5772

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4075

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3053

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3511

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1543

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2338

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3062

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1637

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4452

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3369

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2685

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5111

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2281

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1999
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại tâm mình

Pháp âm: 26-12-2012
4224

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
6785

Vì sao tôi theo Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1944

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1242

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
4449

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2521

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
4409

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
3271

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Pháp âm: 20-06-2010
7158

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
936

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua