Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4672

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
5359

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3924

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2942

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3292

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1450

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2180

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2909

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1556

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
3920

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3190

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2557

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4959

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2171

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1894
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
3718

Khó vẫn làm được

Pháp âm: 14-03-2012
2240

Nhân quả công bằng

Pháp âm: 05-03-2012
6851

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
8994

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
3729

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
2702

Thất thánh tài

Pháp âm: 14-03-2012
2752

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
6364

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1181

Mảnh đất màu mỡ

Pháp âm: 23-12-2010
4065

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua