Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4243

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
4270

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
3545

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2652

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2929

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1273

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1921

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2593

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1319

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
2949

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2815

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2265

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4653

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1869

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1613
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1759

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
3298

Cõi tâm

Pháp âm: 08-05-2010
10059

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
865

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
2892

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
3602

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Pháp âm: 25-10-2010
3252

Nguồn gốc của sự khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1353

Khi nào tận thế

Pháp âm: 27-12-2012
1833

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
6964

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua