Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh, đại đức Thích Bửu Chánh

Đại đức Thích Bửu Chánh, Giảng sư Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Các bài giảng của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh


Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
5572

Khổ đau là gì

Giảng: Thích Bửu Chánh
6706

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4956

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3566

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
4390

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1981

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
3010

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3733

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
2121

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
5270

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
4164

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
3428

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5781

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2800

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2575
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
6229

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
20883

Im lặng là vàng

Pháp âm: 26-12-2012
5781

Tai họa của sân hận 1

Pháp âm: 28-12-2012
2049

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5919

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
11292

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
3013

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Pháp âm: 12-05-2010
5064

Đới nghiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
2934

Phật học phổ thông - Lục hòa

Pháp âm: 27-12-2012
1923

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua