Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
2014

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
1808

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
2105

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
1649

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
3993

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
2014

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
1756

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
5711

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
2849

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
6018
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiênERROR

Couldn't query this query string: SELECT * FROM tbl_product ORDER BY RAND() LIMIT 10
Please contact admin about this err. Back

DETAIL
1030 : Got error 122 from storage engine
Pháp âm Nghe Download