Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3536

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3267

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4234

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3115

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
8003

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3604

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3243

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7672

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4199

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
9342
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

An lạc nhờ lắng nghe

Pháp âm: 26-12-2012
2073

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1266

Lập Nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
2360

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
9382

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
4045

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
4534

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
4527

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
73237

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
8301

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
2048

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua