Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
1616

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
1416

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
1572

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
83

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
1268

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
2954

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
1531

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
1342

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
4997

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
2390

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
5152
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
1504

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
4270

Ân nghĩa nghìn trùng

Pháp âm: 23-06-2012
3274

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
2773

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
4470

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
3705

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
755

Bóng chiều tà 2

Pháp âm: 30-11-2010
4357

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
11485

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2698

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua