Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3185

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2905

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
3718

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2785

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
6685

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3215

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
2927

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7234

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3861

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
8342
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
3968

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1085

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
824

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1438

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
901

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1078

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Pháp âm: 23-12-2010
1439

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3461

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Pháp âm: 25-12-2012
3687

Sự thật không trốn tránh được 2

Pháp âm: 28-12-2012
1001

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua