Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
2455

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2260

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
2728

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2117

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
4994

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
2467

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
2166

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
6348

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3217

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
6826
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
876

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
2655

Đạo đức nghề nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1242

An tâm niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3021

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
2160

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1115

Quán nghiệp duyên

Pháp âm: 26-12-2012
1017

Giải phóng vô minh

Pháp âm: 25-12-2012
3888

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
3131

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
2530

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua