Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3624

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3343

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4322

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3189

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
8296

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3690

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3316

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7752

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4277

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
9539
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Pháp âm: 25-12-2012
3278

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Pháp âm: 26-12-2012
2254

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7316

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
2936

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1661

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3416

Đường sang Tây trúc

Pháp âm: 27-12-2012
3095

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
2955

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
1752

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
2856

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua