Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3688

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3408

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4411

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3256

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
8432

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3765

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3381

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7823

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4361

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
9700
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình nghĩa cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2524

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
3474

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
2643

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1470

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1302

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
4130

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19309

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5262

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1892

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10479

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua