Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
2579

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2386

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
2967

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2244

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
5397

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
2679

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
2297

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
6550

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3362

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
7130
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
4503

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
517

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
851

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
1269

Chuyện tích phật giáo 3

Pháp âm: 10-02-2011
2880

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5445

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
8077

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
10210

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
695

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
1330

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua