Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
2683

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2470

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
3084

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2315

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
5653

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
2774

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
2399

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
6657

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3439

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
7293
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thôi đừng giận nữa

Pháp âm: 12-05-2010
18285

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
1521

Yên tâm niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1535

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
2949

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
4568

Đừng phí phạm kiếp người

Pháp âm: 25-12-2012
1695

Niệm Phật để thành Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3293

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3043

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1357

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
1928

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua