Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
2760

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2535

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
3215

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2423

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
5826

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
2844

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
2486

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
6769

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3506

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
7433
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
5906

Phát tâm vì mọi người 2

Pháp âm: 28-12-2012
691

Lý tưởng bồ tát

Pháp âm: 23-12-2010
2699

Niệm Phật kinh hành

Pháp âm: 27-12-2012
13326

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
740

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
2555

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
73071

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
6614

Thiền cho người bận rộn

Pháp âm: 26-12-2012
3177

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
1077

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua