Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
1609

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
1406

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
1556

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
83

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
1253

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
2914

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
1518

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
1331

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
4978

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
2382

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
5126
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
1698

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
2068

Tình cha

Pháp âm: 28-12-2012
489

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
472

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
663

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
605

Tầm quan trọng của phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
3982

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
378

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
2402

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
1023

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua