Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3962

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3622

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4664

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3547

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
8829

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
4076

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3640

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
8039

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4582

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
10094
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27665

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
6414

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
1862

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3822

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
3753

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
4947

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1728

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
9731

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
669

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
13139

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua