Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3461

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3188

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4102

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3053

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
7664

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3513

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3164

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7589

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4139

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
9162
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vì sao ta khổ 2

Pháp âm: 27-02-2012
27363

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3053

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Pháp âm: 23-12-2010
4991

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
9708

Niệm Phật kinh hành

Pháp âm: 27-12-2012
15119

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2790

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1443

Hướng dẫn cách lạy Phật

Pháp âm: 26-12-2012
6067

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
3854

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
2653

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua