Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
4134

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3732

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4786

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3687

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
9004

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
4239

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3838

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
8198

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4689

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
10347
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm tình người tu

Pháp âm: 12-05-2010
5751

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
9518

Đường sang Tây trúc

Pháp âm: 27-12-2012
3511

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
2350

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
15074

Hạnh tu của Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
2431

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1709

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
5168

Tịnh độ là đây 1

Pháp âm: 26-12-2012
3393

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Pháp âm: 23-12-2010
9418

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua