Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3072

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2785

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
3566

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2686

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
6452

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3117

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
2817

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7098

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3764

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
8108
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
1795

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
5832

Kiếp Luân Hồi

Pháp âm: 28-12-2012
11564

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1309

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
3968

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2499

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1488

Ươm mầm

Pháp âm: 28-12-2012
926

Tình cha

Pháp âm: 28-12-2012
1200

Sự ân hận muộn màng

Pháp âm: 12-05-2010
4163

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua