Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
2422

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2229

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
2684

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2083

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
4906

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
2427

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
2142

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
6295

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3185

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
6754
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật đại chúng

Pháp âm: 26-12-2012
1483

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
5534

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
6171

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
4640

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
1604

Tịnh độ thiền

Pháp âm: 27-12-2012
1985

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
3161

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
2670

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
3793

Tại sao chúng ta cãi nhau

Pháp âm: 26-12-2012
70446

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua