Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
4018

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3651

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4696

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3588

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
8874

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
4118

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3683

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
8070

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4611

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
10165
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kiếp phù du 2

Pháp âm: 30-11-2010
10872

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
11208

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
2368

Tu nhân tích đức

Pháp âm: 27-12-2012
3014

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1192

Nguyên nhân âu lo và sợ hãi

Pháp âm: 12-05-2010
9674

Xây dựng tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1684

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
6485

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
2081

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
16300

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua