Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
2510

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2326

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
2828

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2172

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
5197

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
2542

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
2223

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
6442

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3303

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
6979
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
41971

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3249

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Pháp âm: 28-12-2012
821

Thờ phật 1

Pháp âm: 30-11-2010
12781

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
1832

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
3395

Có gì phải mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
994

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1080

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
1814

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
5633

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua