Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
2245

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2041

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
2415

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
1876

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
4453

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
2241

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
1974

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
6017

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3048

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
6390
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự ân hận muộn màng

Pháp âm: 12-05-2010
3583

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
1414

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
6765

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
5228

Phật học phổ thông - Thờ Phật, lạu Phật, cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
876

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
9485

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
25578

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
1497

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
6427

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
677

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua