Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3363

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3070

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
3924

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2944

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
7097

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3380

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3081

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7424

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4020

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
8731
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh thùa tự pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1526

Phước và đức

Pháp âm: 27-02-2012
5517

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6421

Tu phước báo

Pháp âm: 25-12-2012
5075

Kiếm tiền

Pháp âm: 27-02-2012
8005

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
12644

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10106

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
869

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
2583

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
82146

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua