Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
1912

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
1684

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
1969

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
88

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
1531

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
3724

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
1890

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
1642

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
5522

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
2678

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
5801
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
2304

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
2653

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
1748

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
648

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
4122

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
1087

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
828

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
1769

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
2241

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
2098

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua