Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
4064

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3679

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4723

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3626

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
8920

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
4163

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3732

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
8107

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4635

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
10230
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
6649

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
2185

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
13202

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
5267

Kiếp phù du 2

Pháp âm: 30-11-2010
10920

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
2319

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4723

Từ bi hỷ xả

Pháp âm: 28-12-2012
12073

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4858

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3962

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua