Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3508

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3221

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4169

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3084

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
7810

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3547

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3207

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7629

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4168

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
9255
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
6219

Đừng hỏi vì sao

Pháp âm: 12-05-2010
3413

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2247

Tổn thất lớn nhất

Pháp âm: 14-03-2012
2951

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Pháp âm: 27-12-2012
1395

Bể ải nghìn trùng 1

Pháp âm: 25-12-2012
2855

Đại trí độ luận trích giảng

Pháp âm: 26-12-2012
3453

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
3831

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
7629

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1034

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua