Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
2391

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
2174

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
2604

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
2025

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
4771

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
2383

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
2094

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
6221

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
3142

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
6663
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình nghĩa vợ chồng

Pháp âm: 26-12-2012
4771

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
2625

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
2713

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
4158

Vượt qua lỗi lầm

Pháp âm: 12-05-2010
12574

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
537

Thiên đàng và địa ngục 2

Pháp âm: 23-12-2010
3630

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
6685

Kiếp phù du 2

Pháp âm: 30-11-2010
8578

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
846

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua