Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí, đại đức Thích Viên Trí

Đại đức Thích Viên Trí, Giảng sư Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Các bài giảng của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí


Pháp âm Nghe Download

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3554

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Viên Trí
3288

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4258

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3136

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
8114

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3625

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3267

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7696

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4222

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
9408
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
4311

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4881

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
11101

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1276

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
12491

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
1543

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3114

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
1574

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
10424

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
4225

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua