Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Huệ Thông, đại đức Thích Huệ Thông

Đại đức Thích Huệ Thông, Giảng sư Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Huệ Thông, Thầy Thích Huệ Thông. Các bài giảng của Thích Huệ Thông, thuyết pháp Thích Huệ Thông, nghe pháp Thích Huệ Thông


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật đi về đâu

Giảng: Thích Huệ Thông
5822

Tịnh độ trong mùa báo hiếu

Giảng: Thích Huệ Thông
3256
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tai họa của sân hận 1

Pháp âm: 28-12-2012
2049

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
2166

Tiếng chuông thức tỉnh

Pháp âm: 30-11-2010
12368

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
3084

Tự lực và tha lực

Pháp âm: 28-12-2012
2400

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3262

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
2129

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
5270

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
3293

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
4419

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua