Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4451

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3893

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2759

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2790

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3447

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3762

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4851

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2748

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7162

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3255

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3837

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3901
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
5717

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10311

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
3963

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1270

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
3543

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
1488

Đại trí độ luận trích giảng

Pháp âm: 26-12-2012
3405

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
16109

Đối trị căng thẳng

Pháp âm: 23-12-2010
2205

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1312

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua