Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2750

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2515

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1719

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1861

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2207

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2119

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3730

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1953

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4595

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2459

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2955

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2873
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Pháp âm: 26-12-2012
1068

Lời thề 1

Pháp âm: 30-11-2010
7952

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
7790

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
1357

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 2

Pháp âm: 26-12-2012
1766

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
1873

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
6849

Hiểu và thương

Pháp âm: 26-12-2012
1189

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
1184

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
6668

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua