Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3150

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2831

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1961

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2035

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2478

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2407

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3997

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2109

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
5068

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2645

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3115

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3067
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1439

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
731

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
7720

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
3351

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
4850

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1002

Thai thật thai giả

Pháp âm: 26-12-2012
1991

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
720

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
4601

Cát bụi

Pháp âm: 12-05-2010
6345

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua