Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3033

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2759

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1907

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1999

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2421

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2332

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3927

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2068

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4961

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2597

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3074

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3001
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
3233

Vượt qua 20 điều khó làm

Pháp âm: 05-03-2012
5882

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1111

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
4482

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
9003

Đới nghiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1553

Quay đầu là bờ

Pháp âm: 26-12-2012
1031

Cần câu và con cá

Pháp âm: 26-12-2012
950

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
166272

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
854

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua