Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4508

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3934

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2789

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2811

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3478

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3862

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4879

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2774

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7290

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3277

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3860

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3938
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giá trị hạnh phúc đời thường

Pháp âm: 26-12-2012
6864

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
4634

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
9695

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1558

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Pháp âm: 27-12-2012
1422

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Pháp âm: 26-12-2012
3460

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
234987

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
8494

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
4477

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
1569

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua