Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4572

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3970

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2816

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2835

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3523

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3978

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4909

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2806

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7417

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3308

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3893

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3971
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Pháp âm: 20-06-2010
7158

Khổ đau là gì

Pháp âm: 26-12-2012
5772

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Pháp âm: 27-12-2012
1427

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
2512

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
3778

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4104

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1819

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1529

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
4302

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
2777

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua