Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5285

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4434

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3293

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3475

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
4024

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4896

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5499

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3259

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8389

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3761

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4385

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4383
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2994

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1983

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1261

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8692

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1264

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3732

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
1845

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
11935

Suối nguồn vô tận

Pháp âm: 12-05-2010
5158

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
4213

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua