Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4814

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4206

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3000

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3061

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3716

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4230

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5106

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2973

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7837

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3506

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4101

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4152
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3593

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Pháp âm: 27-12-2012
1043

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3525

Vị thánh ni đầu tiên

Pháp âm: 31-01-2011
8028

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
2680

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4350

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
3562

Những câu chuyện về nhân quả 3

Pháp âm: 10-02-2011
6478

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1671

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3001

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua