Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3983

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3526

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2498

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2535

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3080

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3126

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4562

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2548

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
6220

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3041

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3601

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3603
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để báo hiếu mẹ cha

Pháp âm: 02-11-2014
1541

Phóng sanh 4

Pháp âm: 31-01-2011
3641

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
803

8 điều dễ và khó của kiếp người

Pháp âm: 26-12-2012
8296

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
7000

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
5526

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
4514

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
1383

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
3128

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1045

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua