Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4672

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4040

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2873

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2905

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3584

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4093

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4973

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2867

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7604

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3387

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3963

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4037
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1017

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
956

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1158

Phước, Giới, Định, Tuệ

Pháp âm: 28-12-2012
1764

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4873

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
6071

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
4157

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Pháp âm: 14-03-2012
8035

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1421

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
4375

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua