Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
1693

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
1509

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1110

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1176

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
1301

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
1318

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
2869

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1430

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3467

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
1927

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2212

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2226
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
627

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
1442

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
391

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
4839

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
3743

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
1570

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
835

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
312

Hành trang học Phật

Pháp âm: 25-10-2010
1797

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
372

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua