Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2627

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2407

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1653

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1814

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2119

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2035

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3644

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1904

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4465

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2412

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2907

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2804
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
922

Kiếm tiền

Pháp âm: 27-02-2012
6291

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
6931

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
4195

Thật giả cuộc đời 2

Pháp âm: 03-05-2012
8272

Duyên phận - 1

Pháp âm: 27-02-2012
52377

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
4640

Tịnh độ thiền

Pháp âm: 27-12-2012
1887

15 Công đức tắm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3237

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Pháp âm: 27-12-2012
678

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua