Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4605

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3994

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2837

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2859

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3541

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4015

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4932

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2823

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7472

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3333

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3916

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3992
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
46938

Vượt qua mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1556

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
845

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1924

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Pháp âm: 26-12-2012
3337

Được và mất

Pháp âm: 25-12-2012
5269

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7270

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
2079

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
2629

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
991

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua