Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4337

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3797

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2698

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2728

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3364

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3548

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4779

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2701

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
6933

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3207

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3787

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3813
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Biết thương mình

Pháp âm: 27-12-2012
1617

Triết lý vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
2257

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1710

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
4379

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
1843

Nhìn tâm

Pháp âm: 26-12-2012
1863

Một lòng niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1846

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1411

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
1995

Ăn chay và ăn mặn 1

Pháp âm: 23-12-2010
9638

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua