Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4201

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3675

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2623

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2656

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3241

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3313

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4704

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2652

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
6567

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3137

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3718

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3725
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
5045

Ai làm cho ta khổ

Pháp âm: 25-12-2012
21020

Điều kiện sanh về lạc quốc

Pháp âm: 23-12-2010
2532

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6367

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4285

Tiếng cười trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1122

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
1958

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10034

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2789

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
3447

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua