Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3842

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3419

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2408

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2461

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2974

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3001

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4476

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2498

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
5998

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2990

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3535

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3527
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
7650

Hạnh phật

Pháp âm: 27-12-2012
956

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1082

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 3

Pháp âm: 20-01-2011
2625

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
4178

Tại sao chúng ta tu theo Phật 2

Pháp âm: 23-12-2010
3126

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
8552

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
4834

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
1766

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
2440

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua