Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4267

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3741

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2664

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2695

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3307

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3433

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4743

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2678

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
6753

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3174

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3749

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3776
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
9661

Pháp phật vi diệu

Pháp âm: 19-04-2011
5789

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
1987

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
861

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
624

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
4404

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3737

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3060

Cõi tâm

Pháp âm: 08-05-2010
10475

Nhận diện hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
1285

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua