Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2405

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2238

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1546

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1708

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
1970

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
1882

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3514

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1829

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4248

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2328

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2790

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2697
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giấc mộng đời

Pháp âm: 12-05-2010
9886

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
2999

Khồ đế

Pháp âm: 23-12-2010
1967

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 3

Pháp âm: 26-12-2012
1695

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
1196

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
2449

Thiền cho người bận rộn

Pháp âm: 26-12-2012
2390

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
765

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
843

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
1201

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua