Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5194

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4391

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3224

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3401

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3966

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4722

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5397

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3196

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8296

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3707

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4322

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4337
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2254

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1975

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
8075

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1521

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Pháp âm: 26-12-2012
1649

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Pháp âm: 28-12-2012
8350

Lời thề 1

Pháp âm: 30-11-2010
10258

Tịnh độ vấn đáp

Pháp âm: 28-12-2012
4306

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2550

Cần câu và con cá

Pháp âm: 26-12-2012
1886

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua