Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5133

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4359

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3196

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3350

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3934

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4642

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5349

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3157

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8237

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3675

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4293

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4307
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
8477

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
4933

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
86726

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1972

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
2197

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4488

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
40764

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
8388

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4143

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
2488

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua