Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3646

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3273

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2287

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2346

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2835

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2867

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4349

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2410

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
5755

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2894

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3443

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3385
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1520

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1069

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
1534

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
2900

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
1443

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
833

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
1422

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 26-12-2012
1368

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
3415

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
5344

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua