Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2095

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
1949

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1333

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1498

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
1697

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
1630

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3270

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1640

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3953

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2134

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2510

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2497
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn vô tận

Pháp âm: 12-05-2010
3565

Nỗi lòng người cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
2462

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
452

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Pháp âm: 01-03-2012
5245

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
2644

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Pháp âm: 20-06-2010
3851

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
1526

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
2159

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
6638

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
2329

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua