Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2515

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2347

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1609

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1773

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2065

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
1960

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3586

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1877

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4370

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2386

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2869

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2771
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giá trị một đời người 2

Pháp âm: 14-03-2012
6118

Kiếm tiền

Pháp âm: 27-02-2012
6193

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1960

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
6958

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1191

Phương pháp nhiếp tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2412

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
2254

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
77

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
3117

Những quan điểm sai lầm

Pháp âm: 03-05-2012
6268

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua