Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3213

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2879

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2007

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2070

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2534

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2461

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4048

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2136

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
5135

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2667

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3153

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3110
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3043

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
4549

Tiếng cười trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
798

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1348

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
6922

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
3950

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
5411

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
2927

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
681

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Pháp âm: 26-12-2012
2736

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua