Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2747

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2518

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1715

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1867

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2196

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2131

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3727

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1947

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4615

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2457

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2961

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2854
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
1315

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
1342

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
6167

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1474

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
12433

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
6372

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
6766

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Pháp âm: 06-03-2012
3278

Bóng chiều tà 2

Pháp âm: 30-11-2010
5420

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Pháp âm: 12-05-2010
3698

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua