Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3929

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3480

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2459

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2503

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3030

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3083

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4525

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2527

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
6124

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3020

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3573

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3570
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1557

Ở đời có bốn cái ngu

Pháp âm: 05-03-2012
6654

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Pháp âm: 23-12-2010
4487

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
3018

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
12214

Ăn chay

Pháp âm: 07-10-2012
6465

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
1428

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
44810

Trái tim cuộc sống 2

Pháp âm: 27-02-2012
3150

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
23923

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua