Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2046

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
1894

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1285

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1463

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
1657

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
1593

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3233

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1603

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3886

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2102

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2476

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2467
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
569

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
3101

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2759

Hành trang học Phật

Pháp âm: 25-10-2010
1938

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
1051

Khó vẫn làm được

Pháp âm: 14-03-2012
1432

Sen nở trời âu

Pháp âm: 26-12-2012
852

Chữ tâm trong phật đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1463

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
28641

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
566

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua