Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3495

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3162

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2191

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2240

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2740

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2721

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4246

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2313

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
5542

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2814

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3342

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3277
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
2562

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1603

Đức phật trong tôi

Pháp âm: 08-09-2011
1982

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
8502

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
2563

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Pháp âm: 28-12-2012
3604

Tổn thất lớn nhất

Pháp âm: 14-03-2012
2509

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1121

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
3076

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
7213

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua