Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5238

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4417

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3264

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3440

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3995

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4815

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5450

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3234

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8344

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3738

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4359

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4365
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
2719

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1416

Biết đón nhận để tu tập

Pháp âm: 27-12-2012
1883

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
48932

An lạc nhờ lắng nghe

Pháp âm: 26-12-2012
2489

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
4002

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1805

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2437

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
5414

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1188

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua