Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4036

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3568

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2529

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2565

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3114

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3162

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4602

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2573

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
6309

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3061

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3627

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3640
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
2110

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
4178

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
5262

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
5695

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
10049

6 việc cần phải biết

Pháp âm: 28-12-2012
1450

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
3464

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
2929

Thiện và ác 1

Pháp âm: 03-05-2012
5089

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2164

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua