Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2509

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2339

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1605

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1772

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2060

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
1955

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3580

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1875

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4362

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2384

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2866

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2764
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
3427

Bể ải nghìn trùng 1

Pháp âm: 25-12-2012
1877

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
6431

Nỗi lòng người cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
2568

Từ bi trong đạo Phật

Pháp âm: 28-12-2012
875

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
4877

Những câu chuyện về nhân quả 5

Pháp âm: 10-02-2011
4071

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Pháp âm: 02-11-2014
60

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
3869

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
1613

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua