Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4392

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3832

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2725

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2754

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3404

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3629

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4813

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2723

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7052

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3234

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3814

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3867
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những câu chuyện về nhân quả 1

Pháp âm: 10-02-2011
13038

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3562

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5472

Hành trang vào đời

Pháp âm: 18-07-2010
7004

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
7534

Thuyền không bến 1

Pháp âm: 30-11-2010
11010

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
3532

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
526

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
2017

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
4445

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua