Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5031

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4310

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3145

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3240

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3864

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4568

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5271

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3110

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8088

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3623

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4236

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4257
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
2569

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3655

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1816

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
6377

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
6929

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
7385

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
5068

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
10955

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3110

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
2397

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua