Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4086

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3611

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2567

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2596

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3164

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3203

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4633

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2607

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
6387

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3088

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3663

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3669
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
8408

Niệm Phật - Con đường đưa đến chân hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3866

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
8466

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
3806

Tu trong bận rộn

Pháp âm: 03-05-2012
5802

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Pháp âm: 02-11-2014
1461

Những câu chuyện về nhân quả 8

Pháp âm: 10-02-2011
6115

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
3756

Ý nghĩa Phật Đản

Pháp âm: 26-12-2012
2362

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
5642

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua