Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2861

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2584

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1764

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1910

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2256

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2187

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3811

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1987

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4711

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2489

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2988

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2909
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
6601

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
2361

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
1710

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2233

Phát tâm vì mọi người 1

Pháp âm: 28-12-2012
808

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
3831

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 06-03-2012
9552

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1323

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
9946

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
3275

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua