Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4141

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
3648

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2596

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2630

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3208

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
3239

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4667

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2634

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
6489

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3114

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3695

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3695
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
4751

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
2735

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Pháp âm: 28-12-2012
4037

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
483

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
1354

Thôi đừng giận nữa

Pháp âm: 12-05-2010
19169

Hạnh phúc nở hoa - Khổ đau khép lại

Pháp âm: 12-05-2010
5931

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1763

Vu Lan thắng hội

Pháp âm: 25-12-2012
2228

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Pháp âm: 28-02-2012
7901

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua