Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
3277

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2939

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2048

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2104

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2583

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2514

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
4085

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2175

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
5233

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2691

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3191

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
3148
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
5219

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Pháp âm: 27-12-2012
1044

An lạc nhờ lắng nghe

Pháp âm: 26-12-2012
1546

Mệt

Pháp âm: 26-12-2012
6422

Tu là chuyển nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1277

Nhớ mãi lời thầy

Pháp âm: 08-09-2011
2533

Thật giả cuộc đời 1

Pháp âm: 03-05-2012
11717

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 2

Pháp âm: 27-12-2012
785

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
3394

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Pháp âm: 23-12-2010
2156

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua