Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2937

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2658

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1834

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1949

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
2333

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
2256

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3862

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2030

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4845

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2530

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3029

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2956
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
4467

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2132

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 23-12-2010
5461

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
3920

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
2376

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
1476

Hoa vô ưu

Pháp âm: 26-12-2012
2179

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Pháp âm: 26-12-2012
3756

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
4516

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Pháp âm: 14-03-2012
4247

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua