Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4754

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4127

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
2942

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
2979

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3655

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4172

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5039

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
2921

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
7728

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3450

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4030

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4104
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
3026

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2690

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
21440

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
6582

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
2753

Tịnh nghiệp tam phước

Pháp âm: 26-12-2012
2276

Ăn chay

Pháp âm: 07-10-2012
7151

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
17949

Bí mật bên kia cửa tử

Pháp âm: 08-05-2010
16980

Xóa mờ vết thương đau

Pháp âm: 12-05-2010
7235

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua