Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
2292

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
2124

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
1466

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
1633

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
1871

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
1781

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
3427

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
1755

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4143

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2256

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
2698

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
2617
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2064

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
4995

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
2530

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
4313

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
28298

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
21184

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
3072

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
2010

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
3036

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
7537

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua