Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5085

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4335

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3170

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3296

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3900

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4614

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5312

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3133

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8151

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3647

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4266

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4278
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
8870

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1465

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
4856

Thiên tai

Pháp âm: 12-05-2010
13103

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
5867

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
8541

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3710

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1599

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1728

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 06-03-2012
1895

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua