Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng, đại đức Thích Giác Đăng

Đại đức Thích Giác Đăng, Giảng sư Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Các bài giảng của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng


Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
4966

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4281

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3112

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3192

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
3822

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4464

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5229

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3072

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8007

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3595

An tâm niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
4205

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4232
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
1905

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
2287

Quán nghiệp duyên

Pháp âm: 26-12-2012
1876

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2370

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Pháp âm: 26-12-2012
4281

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
1636

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
1174

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
2712

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
4692

Lẽ được mất

Pháp âm: 26-12-2012
2013

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua