Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
4221

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
4131

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3647

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3689
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giá trị hạnh phúc đời thường

Pháp âm: 26-12-2012
7242

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
6314

Chuyển đổi vận mệnh

Pháp âm: 27-12-2012
2062

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
3651

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
2391

Pháp hạnh phúc

Pháp âm: 28-12-2012
1504

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3925

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
7251

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
2166

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
8186

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua