Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3615

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3501

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3188

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3205
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
37306

Vươn lên từ vực thẳm 1

Pháp âm: 28-12-2012
1269

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3458

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Pháp âm: 26-12-2012
3674

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
3105

Diệt trừ tham dục

Pháp âm: 28-12-2012
1695

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
1955

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
7601

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
3750

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1039

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua