Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3852

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3758

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3350

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3379
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3849

Niệm Phật - Con đường đưa đến chân hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4064

Lý Tưởng Sinh Viên

Pháp âm: 02-11-2014
1500

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
2303

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8187

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Pháp âm: 27-12-2012
1382

Tha thứ thì thư thái

Pháp âm: 12-05-2010
6987

Thần thông trong đạo phật 2

Pháp âm: 06-03-2012
3696

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
971

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2185

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua