Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
2409

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
2360

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2434

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2324
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
2332

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
2754

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
960

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
4424

Phật học phổ thông - Thiểu dục và tri túc

Pháp âm: 27-12-2012
746

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
994

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
3119

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
2641

Niệm phật vấn đáp

Pháp âm: 26-12-2012
1474

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Pháp âm: 27-12-2012
699

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua