Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
2354

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
2299

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2390

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2269
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
1178

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
4628

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
2432

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
6721

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
566

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
1163

Đời vay trả

Pháp âm: 25-12-2012
3031

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
629

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
3913

Đấng điều ngự

Pháp âm: 25-12-2012
891

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua