Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
4330

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
4232

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3748

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3777
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Một cõi đi về

Pháp âm: 26-12-2012
3911

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
2999

Niệm Phật đại chúng

Pháp âm: 26-12-2012
2806

Im lặng là vàng

Pháp âm: 26-12-2012
5571

Kinh A Di Đà giảng giải

Pháp âm: 27-12-2012
5155

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10905

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1838

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
4395

Chuyển hóa thành phúc

Pháp âm: 27-12-2012
2031

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1321

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua