Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
2900

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
2834

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2725

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2695
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhìn tâm

Pháp âm: 26-12-2012
1292

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
3296

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Pháp âm: 12-05-2010
2835

Lối đi mới cho cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6235

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3369

Lòng ganh tỵ 1

Pháp âm: 25-12-2012
3375

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
479

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
9183

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
689

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
4790

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua