Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
2715

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
2618

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2603

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2524
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mệt

Pháp âm: 26-12-2012
6050

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
3270

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
418

Những câu chuyện về nhân quả 3

Pháp âm: 10-02-2011
5430

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
556

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
2392

Kinh A Di Đà (việt văn)

Pháp âm: 27-12-2012
3967

Tu tâm

Pháp âm: 27-12-2012
1465

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
2853

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Pháp âm: 23-12-2010
7032

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua