Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3501

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3408

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3111

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3125
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con bất hiếu

Pháp âm: 05-03-2012
3286

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
3789

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1594

Chuyên nhất niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1529

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
2674

Đường về cực lạc

Pháp âm: 23-12-2010
4912

Hành trang học Phật

Pháp âm: 25-10-2010
2755

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
3782

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
46343

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1234

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua