Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3250

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3174

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2940

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2944
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 26-12-2012
1375

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
3583

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
1559

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1195

Diệt trừ tham dục

Pháp âm: 28-12-2012
1500

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
8164

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
2017

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1411

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
846

Phát tâm vì mọi người 3

Pháp âm: 28-12-2012
971

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua