Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
2787

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
2687

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2645

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2574
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
3982

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
2719

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
831

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
572

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
1272

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
7237

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
1430

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
2097

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1010

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
477

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua