Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
4021

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3917

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3481

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3507
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
3599

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
10324

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
248304

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
1679

Chuyện tích phật giáo 3

Pháp âm: 10-02-2011
3668

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
5575

Hạnh phật

Pháp âm: 27-12-2012
1307

Nhân duyên và nghiệp duyên 2

Pháp âm: 01-03-2012
8635

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 1

Pháp âm: 26-12-2012
2309

Xóa mờ vết thương đau

Pháp âm: 12-05-2010
7235

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua