Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
2513

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
2426

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2477

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2374
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
9274

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
21536

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
1228

Ác giả ác báo

Pháp âm: 26-12-2012
1585

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
7889

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
1300

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
8530

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
1374

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
1458

Vuợt thoát khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
5109

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua