Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3535

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3440

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3138

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3155
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
1633

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
3261

Khuyến tu

Pháp âm: 27-12-2012
1641

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
1953

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1171

Bể ải nghìn trùng 1

Pháp âm: 25-12-2012
2667

Điều đáng nhớ trong đời

Pháp âm: 25-12-2012
3230

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3402

Tập quán nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
4772

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1723

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua