Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3939

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3826

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3414

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3445
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
956

Sự thật cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7168

Để trở thành phật tử 2

Pháp âm: 23-12-2010
2778

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2529

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3761

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1583

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
1967

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Pháp âm: 26-12-2012
3690

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
10040

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19215

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua