Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3128

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3076

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2873

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2860
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
5162

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
2076

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
47921

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
3150

Câu chuyện đạo lý

Pháp âm: 26-12-2012
1084

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
2171

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
2748

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
2135

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
4198

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3593

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua