Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3375

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3303

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3036

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3028
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
1425

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
6323

Tầm quan trọng của phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
8230

Vu Lan thắng hội

Pháp âm: 25-12-2012
2034

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5042

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
2286

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
5400

Tịnh độ thiền

Pháp âm: 27-12-2012
2697

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
12159

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
7354

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua