Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
2057

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
2004

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2144

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2031
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Diệt trừ tham dục

Pháp âm: 28-12-2012
958

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2776

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2481

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
2513

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
637

Phát tâm vì mọi người 3

Pháp âm: 28-12-2012
565

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
1189

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
1867

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
1253

Bài Học Ngàn Vàng 2

Pháp âm: 25-10-2010
1989

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua