Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
4475

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
4372

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3870

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3882
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 27-12-2012
1860

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
1773

Kiếp đỏ đen

Pháp âm: 26-12-2012
2853

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
4372

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1619

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
10981

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
5052

Kinh thập thiện nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
4824

Hành trang học Phật

Pháp âm: 25-10-2010
3336

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
6241

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua