Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
4093

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
4004

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3549

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3574
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2226

Thân cận người trí

Pháp âm: 07-03-2012
3574

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
11415

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
1182

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1227

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
7791

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1795

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3890

Phương pháp nhiếp tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3858

Yên tâm niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2463

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua