Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3790

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3673

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3286

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3324
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
1767

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Pháp âm: 14-03-2012
7922

Bão lũ cuộc đời

Pháp âm: 23-12-2010
10608

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
4569

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
3149

Tìm hiểu lòng mình

Pháp âm: 26-12-2012
2090

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
2105

Đời là một giấc mộng

Pháp âm: 06-03-2012
9252

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2500

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3689

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua