Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
2842

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
2771

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
2693

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
2638
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
655

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
1799

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
3349

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
7709

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
2801

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
920

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
1274

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
1876

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
1618

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
9671

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua