Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3753

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3627

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3269

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3304
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyển đổi vận mệnh

Pháp âm: 27-12-2012
1763

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3269

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1658

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
9685

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
8504

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
1628

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
2344

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
8054

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 1

Pháp âm: 08-02-2011
8761

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
1976

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua