Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
4378

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
4282

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3791

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3815
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

7 tài sản của bậc Thánh

Pháp âm: 28-12-2012
1949

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
2488

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
2081

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
4720

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5832

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
4551

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Pháp âm: 23-12-2010
2313

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
11309

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
1732

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
2523

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua