Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
4434

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
4327

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3838

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3844
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1819

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
4320

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
6649

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2639

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
9120

Tình yêu mù quáng

Pháp âm: 25-12-2012
9948

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
3739

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
9126

Phật học phổ thông - Khổ đế

Pháp âm: 27-12-2012
1778

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
3793

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua