Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Thiện, đại đức Thích Minh Thiện

Đại đức Thích Minh Thiện, Giảng sư Thích Minh Thiện, Thượng tọa Thích Minh Thiện, Thầy Thích Minh Thiện. Các bài giảng của Thích Minh Thiện, thuyết pháp Thích Minh Thiện, nghe pháp Thích Minh Thiện


Pháp âm Nghe Download

Thái độ khoan dung

Giảng: Thích Minh Thiện
3401

Hạnh phúc và khổ đau

Giảng: Thích Minh Thiện
3334

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Giảng: Thích Minh Thiện
3054

Thân cận người trí

Giảng: Thích Minh Thiện
3049
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
1393

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3029

Hành trịnh thọ sanh

Pháp âm: 03-05-2012
7635

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Pháp âm: 28-02-2012
7714

Vợ và người tình

Pháp âm: 26-12-2012
3086

Giữa dòng vô thường

Pháp âm: 25-12-2012
3406

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Pháp âm: 26-12-2012
1483

Không nên tự tử

Pháp âm: 26-12-2012
1731

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
9731

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
884

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua