Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5586

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2367

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1975

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1791

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2192

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1394

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1527

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3210

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1711

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5278

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1295

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2093

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1451

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1776

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1343
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Pháp âm: 28-12-2012
3855

Đạo đức nghề nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1566

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
5815

Lòng ganh tỵ 1

Pháp âm: 25-12-2012
3777

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1197

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1181

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2398

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
5394

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
2840

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
5178

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua