Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4804

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1973

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1617

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1413

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1843

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1126

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1235

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2721

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1410

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4014

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1052

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1755

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1172

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1442

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1081
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
2942

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
7695

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
701

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1117

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
4440

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
7433

Ăn chay

Pháp âm: 07-10-2012
5631

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 25-10-2010
4059

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
1973

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
930

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua