Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4446

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1817

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1490

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1299

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1706

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1041

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1137

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2527

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1318

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3531

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
977

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1620

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1096

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1321

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1003
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tai họa của sân hận 1

Pháp âm: 28-12-2012
1027

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2461

Một lòng niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1214

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
3243

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
5431

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
2715

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2114

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
8401

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
987

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
2630

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua