Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6928

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3242

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2731

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2576

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2916

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2041

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2214

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4167

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2543

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9216

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1965

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2828

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2127

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2524

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2014
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
21656

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2863

Những câu chuyện về nhân quả 2

Pháp âm: 10-02-2011
4431

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
2105

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
5571

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1441

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
2967

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
4237

Sự thật cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7394

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1155

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua