Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5955

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2561

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2162

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2035

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2372

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1530

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1693

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3466

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1879

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6090

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1455

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2267

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1608

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1957

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1521
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thân cận người trí

Pháp âm: 07-03-2012
3123

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3427

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
979

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
8101

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Pháp âm: 25-12-2012
3778

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1225

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3324

Biết nhớ ơn Thầy

Pháp âm: 28-12-2012
1352

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2068

Bông hồng cài áo

Pháp âm: 27-02-2012
31371

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua