Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4222

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1762

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1424

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1231

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1630

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1001

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1094

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2448

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1271

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3325

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
940

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1559

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1056

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1274

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
968
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những câu chuyện về nhân quả 10

Pháp âm: 10-02-2011
34140

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
138

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
703

Ai làm chủ vận mệnh

Pháp âm: 25-12-2012
1633

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
2906

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2034

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3410

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
2176

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
1445

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
2714

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua