Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4073

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1713

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1377

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1166

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1580

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
970

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1063

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2382

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1230

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3148

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
904

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1512

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1030

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1230

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
931
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
2464

Mở rộng tấm lòng

Pháp âm: 28-12-2012
1315

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
3220

Lập Nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
1675

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
2249

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
2039

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
11997

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
870

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
8428

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
473

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua