Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5901

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2540

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2130

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1999

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2348

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1511

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1671

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3434

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1860

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5929

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1434

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2249

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1584

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1927

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1495
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
3128

Hướng dẫn cách lạy Phật

Pháp âm: 26-12-2012
5672

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
2780

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
4081

Tụng kinh Địa Tạng

Pháp âm: 27-12-2012
23095

Đừng làm khổ mình

Pháp âm: 28-12-2012
2079

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
1162

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
4227

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
2231

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
2635

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua