Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5832

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2494

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2090

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1945

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2311

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1488

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1634

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3367

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1823

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5715

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1399

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2208

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1552

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1886

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1458
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
2015

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
2911

Đới nghiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1973

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2307

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
835

Quả báo sa môn

Pháp âm: 27-12-2012
1865

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Pháp âm: 27-12-2012
1329

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
3785

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
2338

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Pháp âm: 28-12-2012
3210

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua