Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3765

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1567

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1246

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1086

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1426

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
912

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
990

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2165

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1129

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2794

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
842

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1377

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
963

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1153

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
855
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nếu còn 1 ngày

Pháp âm: 26-12-2012
6532

Thiện ác 1

Pháp âm: 06-03-2012
4022

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
2002

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
4025

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
1068

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
3697

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
12907

Tu giùm

Pháp âm: 27-12-2012
1934

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
12673

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
2478

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua