Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5263

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2191

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1832

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1614

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2045

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1263

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1381

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2973

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1566

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4785

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1180

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1946

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1322

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1622

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1228
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
1837

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
5902

Tịnh nghiệp tam phước

Pháp âm: 26-12-2012
1582

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
6440

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
6558

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1303

Con đường an lạc

Pháp âm: 12-05-2010
3853

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
46019

Kinh bốn lĩnh vực quán niệm

Pháp âm: 25-12-2012
1047

Hoài niệm ân sư

Pháp âm: 26-12-2012
1180

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua