Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6290

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2738

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2306

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2187

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2528

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1654

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1821

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3650

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2024

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7169

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1587

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2405

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1748

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2116

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1652
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2087

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
5847

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
6770

Tình yêu mù quáng

Pháp âm: 25-12-2012
8187

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3510

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1732

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
925

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5076

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
5303

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Pháp âm: 28-02-2012
8055

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua