Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5777

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2459

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2062

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1903

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2280

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1463

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1606

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3328

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1792

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5594

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1373

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2175

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1523

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1859

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1428
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1774

Mẹ và vợ

Pháp âm: 26-12-2012
2848

Suối nguồn vô tận

Pháp âm: 12-05-2010
4426

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
2732

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
1309

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
5258

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
2887

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
2974

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
3372

Quả báo sa môn

Pháp âm: 27-12-2012
1812

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua