Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
7073

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3375

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2872

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2723

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
3043

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2164

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2350

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4292

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2695

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9498

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
2065

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2945

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2237

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2608

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2144
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3852

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
3185

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
4390

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
6787

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 06-03-2012
12222

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8588

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
10978

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
7208

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
2488

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
6741

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua