Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6816

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3108

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2614

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2469

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2813

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1930

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2109

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4048

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2416

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8961

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1853

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2711

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2026

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2412

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1909
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10690

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5322

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
3549

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
2799

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
1657

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3349

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
5237

Bài Học Ngàn Vàng 2

Pháp âm: 25-10-2010
3371

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
8710

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
1898

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua