Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
7197

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3482

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
3009

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2851

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
3170

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2259

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2499

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4385

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2817

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9669

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
2157

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
3041

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2330

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2706

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2233
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp hạnh phúc

Pháp âm: 28-12-2012
1687

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2647

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1206

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
2821

Sống và chết

Pháp âm: 27-12-2012
2833

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Pháp âm: 05-03-2012
5240

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
3009

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
2296

Nhân quả và nghiệp báo

Pháp âm: 27-12-2012
2709

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
9193

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua