Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4923

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2021

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1685

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1463

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1902

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1157

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1269

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2781

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1442

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4191

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1078

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1805

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1206

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1482

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1107
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
911

Nghi quyết về cõi âm

Pháp âm: 26-12-2012
2058

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
2402

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
5878

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1442

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
4723

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
9122

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Pháp âm: 23-12-2010
1584

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
8073

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
2679

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua