Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6419

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2800

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2358

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2228

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2576

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1690

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1863

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3727

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2083

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7593

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1621

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2452

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1798

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2165

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1692
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
3963

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1607

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
2300

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
4779

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
3508

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
10243

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
2697

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
24743

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 25-12-2012
3151

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3124

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua