Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6979

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3291

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2780

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2625

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2955

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2084

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2260

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4218

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2596

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9313

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
2010

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2873

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2166

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2557

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2062
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
2815

Hoa vô ưu

Pháp âm: 26-12-2012
3315

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
5060

Vợ và người tình

Pháp âm: 26-12-2012
3992

Thật giả cuộc đời 1

Pháp âm: 03-05-2012
14048

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
5223

Nhân quả tịnh nghiệp

Pháp âm: 25-12-2012
5709

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
2382

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3805

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4678

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua