Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4105

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1727

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1390

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1182

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1592

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
976

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1067

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2407

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1238

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3191

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
911

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1526

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1034

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1240

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
940
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
2273

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
1127

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
4302

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2377

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
1046

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3365

Hướng dẫn cách lạy Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3912

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1114

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
1345

Những câu chuyện về nhân quả 1

Pháp âm: 10-02-2011
11243

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua