Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6487

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2821

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2374

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2246

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2596

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1708

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1881

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3767

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2104

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7806

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1644

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2475

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1816

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2202

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1710
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Pháp âm: 26-12-2012
3736

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3805

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
12364

Trở lại đường xưa - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2608

Từ bi và nhẫn nhục

Pháp âm: 28-12-2012
15074

Sức mạnh của ý chí

Pháp âm: 27-12-2012
1877

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
7648

Mộng và thực

Pháp âm: 31-01-2011
6958

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
6140

Tham để được gì 2

Pháp âm: 01-03-2012
4638

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua