Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5004

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2069

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1725

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1500

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1938

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1183

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1300

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2824

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1466

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4332

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1107

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1837

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1236

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1520

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1135
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự ân hận muộn màng

Pháp âm: 12-05-2010
3880

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
2089

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
3517

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Pháp âm: 05-03-2012
3978

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1026

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2575

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Pháp âm: 28-12-2012
2274

Tại sao chúng ta cãi nhau

Pháp âm: 26-12-2012
76653

Tâm bình thường là đạo

Pháp âm: 07-10-2012
3294

Chuyển hóa thành phúc

Pháp âm: 27-12-2012
1182

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua