Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4557

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1876

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1548

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1335

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1765

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1068

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1172

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2618

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1348

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3665

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
998

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1657

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1118

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1361

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1032
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
687

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
875

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
3358

Đi tìm thần tượng

Pháp âm: 26-12-2012
2422

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
1713

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
519

Đạo phật và khoa học

Pháp âm: 26-12-2012
2224

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
1737

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
1682

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
2276

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua