Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6532

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2863

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2414

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2275

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2629

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1744

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1916

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3815

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2157

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8076

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1675

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2512

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1849

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2245

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1744
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
3779

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Pháp âm: 23-12-2010
2091

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1356

Lý Tưởng Sinh Viên

Pháp âm: 02-11-2014
1499

Bốn pháp cát tường

Pháp âm: 27-12-2012
1442

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Pháp âm: 02-11-2014
1844

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2289

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Những điều không thế lấy lại được

Pháp âm: 03-05-2012
9562

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
3808

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua