Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6345

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2770

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2326

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2205

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2554

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1670

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1842

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3691

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2049

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7356

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1603

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2425

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1766

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2141

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1669
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tỉnh mộng - tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3410

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
5684

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4817

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
3216

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 2

Pháp âm: 14-03-2012
7896

Thân bệnh - tâm bệnh

Pháp âm: 06-03-2012
9207

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
4006

Bốn pháp cát tường

Pháp âm: 27-12-2012
1382

Không nên tự tử

Pháp âm: 26-12-2012
1905

Đừng hỏi vì sao

Pháp âm: 12-05-2010
3368

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua