Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4465

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1833

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1491

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1300

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1692

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1036

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1136

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2548

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1326

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3562

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
975

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1622

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1100

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1323

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
997
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những nghịch lý nên tránh

Pháp âm: 26-12-2012
1094

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
7454

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
3085

Kinh thập thiện nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
2948

Mảnh đất màu mỡ

Pháp âm: 23-12-2010
3422

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
2094

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
780

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
8429

Pháp hạnh phúc

Pháp âm: 28-12-2012
715

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
2578

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua