Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
7123

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3412

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2922

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2763

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
3086

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2196

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2400

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4321

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2735

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9565

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
2094

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2979

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2271

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2645

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2176
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3196

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1595

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
7228

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
20268

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3962

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Pháp âm: 25-12-2012
10108

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
2894

Tu là chuyển nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
2157

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
4407

Giá trị hạnh phúc đời thường

Pháp âm: 26-12-2012
7398

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua