Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3475

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1389

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1112

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1011

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1277

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
856

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
897

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
1961

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1020

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2400

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
785

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1206

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
895

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1063

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
788
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp phật vi diệu

Pháp âm: 19-04-2011
4316

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
7669

Từ bi tâm

Pháp âm: 28-12-2012
550

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
369

Tam thân Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2146

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
841

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
799

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
3002

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
2328

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
3025

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua