Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3909

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1633

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1309

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1126

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1497

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
935

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1022

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2275

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1167

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2951

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
870

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1444

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
993

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1193

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
884
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hiểu và thương

Pháp âm: 26-12-2012
1042

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
1559

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
808

Tịnh độ vấn đáp

Pháp âm: 28-12-2012
2335

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
470

Kinh đại phước đức

Pháp âm: 26-12-2012
1412

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
6622

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
4379

Vào cửa Tịnh Tông 2

Pháp âm: 28-12-2012
723

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
1022

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua