Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
7030

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3335

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2821

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2678

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
3000

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2127

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2307

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4253

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2651

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9412

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
2038

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2910

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2196

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2581

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2108
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
6435

Quà Tặng Của Chùa

Pháp âm: 23-12-2010
3112

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
4684

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
2274

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
3947

Chuyện ngày mai

Pháp âm: 26-12-2012
7257

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 23-12-2010
6896

Kiếp đỏ đen

Pháp âm: 26-12-2012
2741

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
2586

Mưu sinh

Pháp âm: 26-12-2012
7561

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua