Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6009

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2588

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2188

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2069

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2400

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1553

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1718

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3509

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1905

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6228

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1480

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2296

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1635

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1981

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1549
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
18256

Học làm người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1217

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3274

Công Đức Phóng Sanh

Pháp âm: 23-12-2010
3653

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
1192

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
2222

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3214

Học làm người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1239

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1337

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3669

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua