Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6557

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2887

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2441

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2301

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2647

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1765

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1935

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3847

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2183

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8218

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1694

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2533

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1869

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2262

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1764
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1240

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
53287

Kinh thập thiện nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
4328

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
2759

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3294

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1436

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1665

Giọt nước cành dương

Pháp âm: 31-01-2011
24787

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1011

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
3670

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua