Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6206

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2693

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2275

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2159

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2489

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1623

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1792

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3608

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1979

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6814

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1558

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2376

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1714

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2083

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1623
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thần tài gõ cửa

Pháp âm: 26-12-2012
1821

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
1988

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
5204

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3934

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
13488

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
2737

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2410

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Pháp âm: 28-12-2012
2633

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3340

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
2372

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua