Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5098

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2108

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1759

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1533

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1983

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1214

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1334

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2880

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1505

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4531

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1134

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1876

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1263

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1554

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1171
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
3904

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 27-12-2012
1170

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2221

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
6048

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
2069

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4229

Ta từng quên mẹ 3

Pháp âm: 27-02-2012
2974

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
898

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
3662

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1225

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua