Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3753

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1563

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1240

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1082

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1419

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
910

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
986

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2155

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1124

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2783

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
842

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1369

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
962

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1148

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
851
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
8458

Huynh đệ tình thâm

Pháp âm: 26-12-2012
3346

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
687

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
6414

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
8359

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1764

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Pháp âm: 27-12-2012
409

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
524

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
6430

Kinh A Di Đà giảng giải

Pháp âm: 27-12-2012
1767

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua