Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6626

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2950

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2489

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2345

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2690

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1811

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1984

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3920

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2262

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8474

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1743

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2579

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1912

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2304

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1803
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2661

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
4966

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19341

Sư đạo hiếu đạo 1

Pháp âm: 23-12-2010
3628

Im lặng là vàng

Pháp âm: 26-12-2012
5201

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
3451

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
3426

Tu là chuyển nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1846

Hướng về tương lai 1

Pháp âm: 12-03-2012
8171

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
4425

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua