Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6728

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3024

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2550

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2405

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2753

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1880

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2046

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3991

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2341

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8743

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1805

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2643

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1968

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2361

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1857
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
1856

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2085

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
4760

Những câu chuyện về nhân quả 3

Pháp âm: 10-02-2011
6426

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
5155

Chữ nhàn trong đạo Phật 2

Pháp âm: 26-12-2012
2018

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 3

Pháp âm: 26-12-2012
3703

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
40697

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1242

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3416

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua