Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5389

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2255

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1875

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1669

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2095

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1308

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1426

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3056

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1619

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4977

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1215

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2004

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1360

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1676

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1265
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
2072

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
869

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Pháp âm: 20-06-2010
4788

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
22250

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
2763

Nước mắt và nụ cười 2

Pháp âm: 23-12-2010
5544

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1388

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
994

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
6239

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4955

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua