Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4645

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1917

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1571

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1364

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1791

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1089

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1199

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2656

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1372

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3790

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1025

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1698

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1140

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1404

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1052
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ân nghĩa nghìn trùng

Pháp âm: 23-06-2012
4006

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
7637

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
1999

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 26-12-2012
1069

Quay đầu là bờ

Pháp âm: 26-12-2012
988

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
6364

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
6993

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
7590

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
7214

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
2858

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua