Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6082

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2619

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2217

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2105

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2433

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1576

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1743

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3540

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1930

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6362

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1505

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2323

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1659

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2014

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1576
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1131

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 4

Pháp âm: 26-12-2012
2638

Để thoát khỏi giận dữ 2

Pháp âm: 23-06-2012
5051

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
824

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
6995

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Pháp âm: 27-12-2012
1334

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
1268

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
872

Quán nghiệp duyên

Pháp âm: 26-12-2012
1503

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1389

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua