Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
7160

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3446

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2967

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2818

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
3134

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2232

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2455

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4357

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2779

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9627

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
2130

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
3011

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2304

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2678

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2209
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
13324

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
11825

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2811

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
2171

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
1786

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
2533

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Pháp âm: 02-11-2014
1974

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13721

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
257295

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Pháp âm: 25-10-2010
4094

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua