Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính, đại đức Thích Chân Tính

Đại đức Thích Chân Tính, Giảng sư Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Các bài giảng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính


Pháp âm Nghe Download

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6129

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2643

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2244

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2126

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2461

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1597

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1765

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3567

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1956

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6562

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1527

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2349

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1685

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2043

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1598
Trang [ 1 ] 2 3 4

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1155

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
1637

Vuợt thoát khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
6120

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
1950

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
8361

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1038

Tìm lại tâm mình

Pháp âm: 26-12-2012
3974

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
5002

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3315

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1449

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua