Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3350

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1349

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1702

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2493

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1262

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1645

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2173

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2058

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1810

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3626
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
4614

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
15989

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1574

Kinh thùa tự pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1556

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
25319

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
3542

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2289

Chánh báo và y báo

Pháp âm: 25-12-2012
4214

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
2701

Nụ cười Di Lặc

Pháp âm: 26-12-2012
2528

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua