Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
4159

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1826

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2120

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3138

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1673

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2103

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2796

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
3069

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2310

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4249
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui

Pháp âm: 25-12-2012
4382

Hôn nhân và hạnh phúc 1

Pháp âm: 26-12-2012
5167

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6752

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
6502

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Pháp âm: 27-12-2012
1220

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
2533

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
8392

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
13278

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Pháp âm: 02-11-2014
2792

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
4516

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua