Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3996

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1753

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2031

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3012

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1593

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2009

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2692

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2853

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2213

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4114
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
20435

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1124

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
1858

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
3146

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
2528

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
3369

Bão lũ cuộc đời

Pháp âm: 23-12-2010
11291

Vào cửa Tịnh Tông 2

Pháp âm: 28-12-2012
2241

Vô thường

Pháp âm: 26-12-2012
3075

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
12395

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua