Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
1917

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
613

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
888

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1217

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
608

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
822

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1103

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1003

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
862

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
2408
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
2902

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
399

Hôn nhân và hạnh phúc 2

Pháp âm: 26-12-2012
834

Trái tim cuộc sống 1

Pháp âm: 27-02-2012
2698

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
7078

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
582

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Pháp âm: 27-12-2012
493

Vu Lan thắng hội

Pháp âm: 25-12-2012
1043

Phật giáo và dân số

Pháp âm: 27-12-2012
576

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
935

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua