Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3381

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1371

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1721

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2528

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1276

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1659

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2209

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2077

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1827

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3661
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
2049

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
8528

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4891

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
9196

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1745

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
4455

Tìm hiểu phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
2996

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
46096

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
932

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1106

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua