Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2839

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
965

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1321

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1935

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
959

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1289

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1731

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1577

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1413

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3164
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
2230

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
741

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
1127

Đời vay trả

Pháp âm: 25-12-2012
3741

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
3252

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3749

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
2823

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
878

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
1778

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
1726

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua