Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2601

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
845

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1194

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1709

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
849

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1181

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1571

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1430

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1279

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
2982
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
3487

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
8962

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
1509

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
3391

Cạm bẫy cuộc đời - Khóa Tu Mùa Hè 2010 lần 6 đợt 2

Pháp âm: 25-10-2010
3502

Kệ niệm pháp

Pháp âm: 26-12-2012
923

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4001

Ngừa quấy dứt ác

Pháp âm: 23-12-2010
3241

Tự lực và tha lực

Pháp âm: 28-12-2012
1231

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
3932

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua