Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3085

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1152

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1494

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2239

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1109

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1438

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1925

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1797

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1587

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3390
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3204

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
3439

Những câu chuyện về nhân quả 4

Pháp âm: 10-02-2011
4559

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
3304

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
4260

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
3913

Khi nào tận thế

Pháp âm: 27-12-2012
1833

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
25723

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
2562

Học từ thất bại

Pháp âm: 26-12-2012
1285

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua