Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2031

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
650

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
937

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1317

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
651

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
894

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1194

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1100

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
952

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
2521
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiênERROR

Couldn't query this query string: SELECT * FROM tbl_product ORDER BY RAND() LIMIT 10
Please contact admin about this err. Back

DETAIL
1030 : Got error 122 from storage engine
Pháp âm Nghe Download