Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2283

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
727

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1045

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1482

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
720

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1039

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1370

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1258

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1121

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
2743
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoài niệm ân sư

Pháp âm: 26-12-2012
911

Buông bỏ cố chấp

Pháp âm: 26-12-2012
4528

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Pháp âm: 27-12-2012
703

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
328

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
3511

Nguyên nhân âu lo và sợ hãi

Pháp âm: 12-05-2010
8163

Thơm ngát hương sen

Pháp âm: 08-09-2011
1985

Im lặng là vàng

Pháp âm: 26-12-2012
3772

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Pháp âm: 25-12-2012
2045

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
7335

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua