Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2720

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
902

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1257

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1819

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
899

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1238

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1649

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1498

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1336

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3077
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giọt sữa giữa đời thường

Pháp âm: 08-05-2010
9631

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
2565

Lẽ được mất

Pháp âm: 26-12-2012
1200

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Pháp âm: 26-12-2012
1371

Được và mất

Pháp âm: 25-12-2012
4076

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
982

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
1779

Ý nghĩa Phật Đản 2

Pháp âm: 27-12-2012
1219

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Pháp âm: 27-12-2012
1097

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
2941

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua