Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2998

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1064

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1422

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2131

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1054

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1382

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1844

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1717

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1520

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3305
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những nghịch lý nên tránh

Pháp âm: 26-12-2012
1424

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
4059

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
820

Những điều không thế lấy lại được

Pháp âm: 03-05-2012
9006

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3651

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
4998

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
27979

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
1205

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
5588

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1266

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua