Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3263

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1290

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1644

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2427

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1224

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1585

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2109

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1985

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1748

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3549
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những câu chuyện về nhân quả 9

Pháp âm: 10-02-2011
4872

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2136

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
2325

Lục đạo luân hồi 2

Pháp âm: 28-12-2012
2162

Giấc mộng đời

Pháp âm: 12-05-2010
11179

Khúc gỗ trôi sông

Pháp âm: 25-12-2012
5233

Định hướng nhân cách 2

Pháp âm: 27-12-2012
1242

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2388

Nghi quyết về cõi âm

Pháp âm: 26-12-2012
2794

Niệm Phật - Những điều cần biết

Pháp âm: 12-05-2010
13570

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua