Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2529

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
823

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1157

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1667

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
821

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1143

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1529

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1391

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1241

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
2936
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
6350

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
2560

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
1787

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
1034

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
391

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
13432

15 Công đức tắm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3433

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
639

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
1599

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2113

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua