Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3310

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1321

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1675

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2463

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1246

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1617

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2143

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2018

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1780

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3593
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nỗi lòng người cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3147

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
1801

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
19009

Bão lũ cuộc đời

Pháp âm: 23-12-2010
10423

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1481

Chữ tu trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1857

Triết lý vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
2207

Tìm hiểu lòng mình

Pháp âm: 26-12-2012
2017

Một lòng niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1819

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1537

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua