Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2342

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
746

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1068

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1517

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
738

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1062

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1407

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1286

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1141

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
2769
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
6047

Giá trị hạnh phúc đời thường

Pháp âm: 26-12-2012
5193

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
13412

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3206

Công phu niệm phật

Pháp âm: 25-12-2012
2063

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
4701

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1110

Hoa vô ưu

Pháp âm: 26-12-2012
2039

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
1652

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
1986

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua