Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3938

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1730

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2007

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2974

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1574

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1988

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2656

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2763

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2189

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4079
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
6111

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19582

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
15269

Trái tim cuộc sống 2

Pháp âm: 27-02-2012
3706

Chữ nhẫn trong đường tu

Pháp âm: 28-12-2012
1870

Phật học phổ thông - Đạo đế Thất Bồ Đề Phần

Pháp âm: 27-12-2012
1447

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
6713

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4206

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1967

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
6547

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua