Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3412

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1389

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1744

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2559

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1288

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1682

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2236

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2097

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1850

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3692
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6054

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
3704

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
5707

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1769

Nhân quả công bằng

Pháp âm: 05-03-2012
6946

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
5384

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
16109

Học làm người 1

Pháp âm: 28-12-2012
1725

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
10336

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
5669

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua