Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
4111

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1800

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2089

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3095

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1649

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2078

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2763

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2994

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2276

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4181
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Pháp âm: 23-12-2010
3787

Thật giả cuộc đời 1

Pháp âm: 03-05-2012
14244

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3732

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
4191

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1572

Tịnh độ thù thắng

Pháp âm: 28-12-2012
1702

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2779

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
2192

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
5288

Sự thật cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7516

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua