Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3137

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1207

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1544

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2310

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1148

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1481

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1989

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1865

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1640

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3442
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3628

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
3282

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
1969

Tình cha

Pháp âm: 28-12-2012
1250

Hãy chọn pháp tu

Pháp âm: 25-12-2012
3961

Nuối tiếc

Pháp âm: 27-02-2012
47705

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
815

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1247

Từ bi tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1106

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2523

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua