Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2220

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
703

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
997

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1432

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
692

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1008

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1327

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1219

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1075

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
2686
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Pháp âm: 28-12-2012
677

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5340

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
3595

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Pháp âm: 28-12-2012
3317

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
4681

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
5546

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
3069

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
2830

Học làm người 1

Pháp âm: 28-12-2012
891

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
432

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua