Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
4191

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1851

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2145

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3172

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1690

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2120

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2827

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
3137

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2338

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4271
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
3013

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1405

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1693

Thiền là gì ?

Pháp âm: 25-12-2012
92

Người mẹ thiêng liêng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1645

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
5192

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
4011

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
2235

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
2790

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3259

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua