Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2902

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1007

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1358

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2018

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
992

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1321

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1778

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1626

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1453

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3227
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
977

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
2295

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
811

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
2749

Hôn nhân và hạnh phúc 2

Pháp âm: 26-12-2012
1381

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1597

Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên

Pháp âm: 08-05-2010
3692

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
4695

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1482

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
5045

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua