Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2677

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
882

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1230

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1785

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
882

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1217

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1625

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1476

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1314

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3049
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
4433

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
1929

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
1230

Những câu chuyện về nhân quả 9

Pháp âm: 10-02-2011
4248

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
923

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
2613

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
5325

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
5405

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
8082

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
10002

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua