Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3531

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1494

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1849

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2680

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1374

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1780

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2365

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2214

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1960

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3803
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sóng Thần (Tsunami)

Pháp âm: 26-12-2012
2905

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
5086

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2616

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
5342

Khuyến tu

Pháp âm: 27-12-2012
1872

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
5491

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Pháp âm: 26-12-2012
3864

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
1644

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2575

Chữ tâm trong phật đạo

Pháp âm: 27-12-2012
3245

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua