Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2768

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
933

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1294

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1864

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
925

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1257

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1683

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1530

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1365

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3110
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Pháp âm: 26-12-2012
1310

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
2535

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 1

Pháp âm: 26-12-2012
2723

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
10173

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
2270

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
5938

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
7083

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
3461

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
4597

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Pháp âm: 12-05-2010
2865

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua