Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2445

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
781

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1103

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1593

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
766

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1099

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1468

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1331

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1176

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
2829
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
3633

Để trở thành phật tử 1

Pháp âm: 23-12-2010
3607

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
617

Yên tâm niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1284

Tâm tình người tu

Pháp âm: 12-05-2010
4627

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
8399

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
3598

Ngừa quấy dứt ác

Pháp âm: 23-12-2010
3113

Phước, Giới, Định, Tuệ

Pháp âm: 28-12-2012
1027

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
6466

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua