Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3632

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1549

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1878

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2764

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1431

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1840

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2440

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2276

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2018

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3885
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh phật

Pháp âm: 27-12-2012
1307

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3949

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
6827

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1764

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
5777

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
4685

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3665

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3842

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Pháp âm: 28-12-2012
2966

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
1664

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua