Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3106

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1183

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1518

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2269

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1125

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1457

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1947

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1820

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1606

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3409
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Điều kiện sanh về lạc quốc

Pháp âm: 23-12-2010
2398

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6349

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
7346

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
4734

Kinh thùa tự pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1343

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2076

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
1442

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1464

Giải nghi về tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3749

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
15368

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua