Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3242

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1276

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1622

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2406

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1208

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1564

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2087

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1970

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1726

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3536
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
9221

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
68489

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3442

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
33377

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3105

Bản lĩnh của người tu

Pháp âm: 12-05-2010
4008

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1206

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
7032

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
2211

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1664

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua