Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3490

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1463

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1827

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2635

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1340

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1746

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2323

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2172

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1924

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3762
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3240

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3461

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
2755

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
1924

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
27024

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3567

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
9882

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2224

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1250

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 1

Pháp âm: 26-12-2012
3859

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua