Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
3470

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1446

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1809

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
2616

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1326

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1728

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2301

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
2154

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1905

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
3745
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19148

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
1413

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3311

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
19613

Những câu chuyện về nhân quả 2

Pháp âm: 10-02-2011
4213

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1095

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
49268

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
26801

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1941

Thiên đàng và địa ngục 2

Pháp âm: 23-12-2010
4529

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua