Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức, đại đức Thích Trí Đức

Đại đức Thích Trí Đức, Giảng sư Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Các bài giảng của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức


Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
2491

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
796

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
1137

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
1635

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
801

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
1125

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1501

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
1370

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
1223

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
2899
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Gieo và gặt

Pháp âm: 14-03-2012
4627

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
7508

Mảnh đất màu mỡ

Pháp âm: 23-12-2010
3443

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4408

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
923

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
1791

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
4443

Bản lĩnh của người tu

Pháp âm: 12-05-2010
3412

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
1719

Lời tình thế của người xưa 1

Pháp âm: 23-12-2010
6239

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua