Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21603

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16402

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14591

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5884

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8544

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7786

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9194

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5799

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6407

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6576

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4848

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
7562

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1930

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1747

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
5700

Hoan Hỷ Để Niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2466

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
1527

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
1499

Nhân quả và nghiệp báo

Pháp âm: 27-12-2012
2092

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2548

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1678

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua