Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19478

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14757

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13035

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5124

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7545

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6831

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8415

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5616

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
2041

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
1133

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
6235

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1466

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1085

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Pháp âm: 27-12-2012
1063

Phước và đức

Pháp âm: 27-02-2012
4744

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
19478

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
6425

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
3357

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua