Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19972

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15058

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13368

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5266

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2937

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8577

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5183

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5954

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4385

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
25185

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
6079

Định hướng nhân cách 2

Pháp âm: 27-12-2012
953

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
5732

Phước vật, phước đức và phước trí

Pháp âm: 26-12-2012
3910

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3325

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1050

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
3107

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2283

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
1091

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua