Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22152

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16758

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14939

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6116

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8748

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8073

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9393

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5994

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6571

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6645

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6779

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4972
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2789

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1574

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
1616

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1710

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2839

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1948

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
1625

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
1833

Học từ thất bại

Pháp âm: 26-12-2012
1476

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1650

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua