Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10662

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9190

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7637

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1502

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4260

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3783

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5123

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2767

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3241

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2545

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2398

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2339
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
671

7 thứ lửa

Pháp âm: 26-12-2012
624

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Pháp âm: 23-12-2010
2516

Thân cận người trí

Pháp âm: 07-03-2012
1789

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Pháp âm: 26-12-2012
669

Xây dựng tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
480

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1125

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
1318

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
206

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
527

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua