Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24441

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18058

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16112

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9556

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10172

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7343

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6200

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7694

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
5397

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2398

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3938

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2645

Học đạo quý vô tâm

Pháp âm: 25-12-2012
5830

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Pháp âm: 28-12-2012
3480

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
4766

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1155

Trâu ơi

Pháp âm: 26-12-2012
1824

Niệm Phật thoát luân hồi

Pháp âm: 12-05-2010
3914

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua