Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16502

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12987

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11293

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5945

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7411

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4935

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4002

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1188

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
6875

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
2606

Một kiếp này thôi

Pháp âm: 26-12-2012
1444

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
6057

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
1820

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
979

Thai thật thai giả

Pháp âm: 26-12-2012
1850

Sen nở trời âu

Pháp âm: 26-12-2012
1066

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Pháp âm: 28-12-2012
3512

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua