Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20979

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15881

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14142

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5645

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3181

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8247

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7483

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8958

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5566

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6167

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6200

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5087

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6345

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4686

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Học từ thất bại

Pháp âm: 26-12-2012
1305

Nghệ thuật sống an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
2631

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
960

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
716

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3409

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
18650

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
2586

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
8844

Sự thật cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6835

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
2484

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua