Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12748

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10742

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4525

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2783
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Pháp âm: 28-12-2012
1430

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
1767

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
2384

Thần thông trong đạo phật 1

Pháp âm: 06-03-2012
5711

Suối nguồn sữa pháp

Pháp âm: 28-12-2012
585

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
2997

Vượt qua 20 điều khó làm

Pháp âm: 05-03-2012
5243

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
5313

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
417

Tu trong bận rộn

Pháp âm: 03-05-2012
4143

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua