Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10543

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9087

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7548

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1490

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3748

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5065

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3201

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2971

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2523

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2317
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
1317

Bản chất vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
536

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
3130

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
5850

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
6235

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
22245

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
632

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
36173

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
3966

Lối đi mới cho cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5007

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua