Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21477

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16307

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14510

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8485

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7729

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9156

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5754

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6402

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5247

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6521

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng đời con

Pháp âm: 07-10-2012
3743

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1086

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1943

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
4638

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1663

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
6049

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
2911

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2264

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
3703

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
4702

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua