Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15535

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12329

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10598

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2333

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6092

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7035

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4132

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
26114

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1224

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
3091

Tai họa của sân hận 1

Pháp âm: 28-12-2012
983

Thiên thần của con 2

Pháp âm: 23-12-2010
2179

Không nên tự tử

Pháp âm: 26-12-2012
1257

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
2920

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
7315

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Pháp âm: 26-12-2012
2410

Phương pháp hộ niệm

Pháp âm: 26-12-2012
891

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua