Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20448

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15394

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13728

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7963

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7209

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8754

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5961

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6139

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4524

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đời là một giấc mộng

Pháp âm: 06-03-2012
8444

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
2122

Năm năng lực lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1653

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2415

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
9216

Sự thật cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6729

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
3476

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
2795

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
6832

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
3655

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua