Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24046

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17896

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16002

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6889

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3992

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9444

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8870

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10069

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6732

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7257

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7462

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7561

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sen nở trời âu

Pháp âm: 26-12-2012
2127

Sức mạnh của tuổi trẻ

Pháp âm: 18-07-2010
10500

Cõi tâm

Pháp âm: 08-05-2010
11363

Định

Pháp âm: 26-12-2012
4151

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
2024

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
4582

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
4353

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1932

Bản chất vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
1898

Nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
9591

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua