Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21702

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16461

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14663

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8591

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9240

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5847

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5323

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6617

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4880

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4869
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
4116

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2122

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
6354

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
1565

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Pháp âm: 26-12-2012
2011

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1996

Phật học phổ thông - Tập đế

Pháp âm: 27-12-2012
1108

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
9545

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
10036

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua