Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13910

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11374

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9444

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3682

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2064

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4920

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4140

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3327

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4419

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3190

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3032
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
3331

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
1504

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
2288

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2948

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
959

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
17260

Ao tù và biển cả

Pháp âm: 27-12-2012
1990

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
612

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
681

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
3739

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua