Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24667

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18179

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16225

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9648

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9084

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10267

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6933

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7420

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7699

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6286

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7803

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5757
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1474

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
1878

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Pháp âm: 27-12-2012
1543

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 27-12-2012
1883

Tha thứ

Pháp âm: 03-05-2012
11868

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7237

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
4569

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
11013

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1438

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
2059

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua