Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận, đại đức Thích Thiện Thuận

Đại đức Thích Thiện Thuận, Giảng sư Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Các bài giảng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận


Pháp âm Nghe Download

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22403

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16923

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15113

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8841

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8182

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9463

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6095

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6656

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5549

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6868

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5100

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033
Trang [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu thiện hành thiện

Pháp âm: 12-05-2010
4027

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
4779

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7338

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Pháp âm: 23-12-2010
4991

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
3587

Bốn pháp cát tường

Pháp âm: 27-12-2012
1400

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2437

Bóng chiều tà 2

Pháp âm: 30-11-2010
6378

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1684

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3124

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua